تومورهای بیضه و آشنایی با انواع مختلف آن

0

سمینوم:

تومورهایی نرم با حدود مشخص و به رنگ سفید به خاکستری هستند. تومورهای بزرگ ممکن است مناطقی از نکروز انعقادی و معمولا بدون خونریزی داشته باشند.

پاتولوژی: در سمینوم موارد زیر در پاتولوژی مشاهده می‌شود:

۱- سلول‌های بزرگ با حدود مشخص با سیتوپلاسم شفاف (روشن) و یکنواخت و غنی از گلیکوژن

۲- سلول‌ها دارای هسته گرد با هستک برجسته هستند.

۳- انفیلتراسیون لنفوسیت در استروما

۴- در ۱۵% بیماران سنسیشیوتروفوبلاست وجود دارند که منشاء تولید hCG در این تومور است. نکته: در ۱۰٪ مبتلایان به سمینوم، افزایش hCG سرم وجود دارد.

کارسینوم امبریونال -رویانی

فقط ۲ تا ۳٪ تومورهای ژرم سل بیضه را تشکیل می‌دهند. این تومور مهاجم، با حدود نامشخص و دارای مناطق نکروز و خونریزی می‌باشد. ضایعه اولیه حتی در بیماران متاستاتیک ممکن است کوچک باشند.

پاتولوژی: در پاتولوژی کارسینوم امبریونال موارد زیر یافت می‌شود:

١- سلول‌های تومور، بزرگ بوده و ظاهر ابتدایی و با سیتوپلاسم بازوفیلی دارند (مهم‌ترین یافته).

۲- سلول‌های پلئومورف با تمایز ضعیف به شکل طناب

٣- هسته بزرگ با هستک‌های برجسته

۴- صفحات یا ساختمان‌های پاپیلری

۵- در اکثر موارد حاوی تعدادی از سلول‌های کیسه زرده و کوریوکارسینوم می باشند.

در کارسینوم آمبریونال خالص هیچ تومور مارکری از جمله AFP و hCG در سرم وجود ندارد.

کارسینوم آمبریونال برعکس سمینومایک تومور خونریزی دهنده است.

کوریوکارسینوم:

تومور اولیه کوچک و غیرقابل لمس است. در ۱۰۰٪ این بیماران hCG افزایش یافته است.

پاتولوژی: از سلول‌های مکعبی کوچک، سلول‌های سن سیشیال ائوزینوفیلی با هسته‌های متعدد، تیره و پلئومورف تشکیل گردیده است. سیتوتروفوبلاست و سن سیشیوتروفوبلاست بدون تشکیل پرز از یافته‌های کاراکتریستیک کوریوکارسینوم هستند. در کوریوکارسینوم نیز نکروز و خونریزی وجود دارد.

تومور کیسه زرده ( Yolk Sac tumor):

شایع‌ترین تومور بیضه در کودکان کمتر از ۳ سال است که در این افراد پیش آگهی خوبی دارد.

پاتولوژی: تومور اکثرا بزرگ بوده و ممکن است حدود کاملا مشخصی داشته باشد. این تومور از سلول‌های شبه آندوتلیوم، سلول‌های کوتاه مکعبی تا استوانه‌ای، کیست‌های کوچک، نمای رتیکولر، صفحات سلولی، غدد و پاپیلاها تشکیل یافته است.

یک یافته کاراکتریستیک وجود ساختمان‌های مشابه گلومرول‌های اولیه است که به آن‌ها اجسام شیلر – دوال گفته می‌شود.

در ۹۰٪ این بیماران AFP در سرم افزایش یافته است.

تراتوم:

توده‌های سفتی هستند که حاوی کیست و نواحی غضروفی هستند.

اپیدمیولوژی: تراتوم خالص در هر سنی از شیرخوارگی تا بزرگسالی اتفاق می‌افتد. تراتوم خالص در شیرخواران و کودکان بسیار شایع است به طوری که بعد از تومور کیسه زرده، رتبه دوم را در کودکان و شیرخواران دارا هستند.

پاتولوژی: در پاتولوژی این تومور موارد زیر مشاهده می‌شود: | ا ۱- بافت‌هایی با منشاء هر سه لایه سلول ژرم (آندودرم، مزودرم و اکتودرم) با درجات گوناگون تمایز

۲- سلول‌های تمایزیافته از بافت عصبی، عضلانی، غضروفی، دسته‌های پوششی اسکواموس و ساختمان‌های مشابه به غده تیروئید، پوشش برونشی، دیواره روده یا ماده مغزی که همگی در یک بستر فیبرویا میگزوئید قرار دارند.

در قبل از سن بلوغ، تراتوم‌ها خوش خیم هستند ولی بعد از بلوغ، بدخیم هستند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.