پیشگیری از مالاریا به وسیله چه داروهایی می‌تواند انجام شود؟

0

محافظت فردی در مقابل مالاریا: این روش شامل خودداری از تماس با پشه‌ها در سحرو غروب و استفاده از مواد دافع حشرات (حاوی DEET یا پیکاریدین)، لباس مناسب و پشه بندها یا سایر مواد آغشته به حشره‌کش می‌باشد.

پیشگیری دارویی: کموپروفیلاکسی کاملا قابل اعتماد نمی‌باشد؛ لذا همواره باید مالاریا در تشخیص افتراقی تب در بیمارانی که به نواحی آندمیک سفر کرده‌اند باشد، حتی اگر بیمارداروی ضدمالاریای پروفیلاکتیک مصرف کرده باشد.

پروفیلاکسی در مسافران: مسافران باید حداقل از ۲ روز تا دو هفته پیش از مسافرت به نواحی آندمیک از داروهای ضدمالاریا استفاده نمایند. پروفیلاکسی ضدمالاریا باید به مدت ۴ هفته پس از ترک ناحیه آندمیک ادامه یابد. در صورت تجویز آتوواکون پروگوانیل (مالارون) یا پریماکین می‌توان ۱ هفته پس از بازگشت از منطقه آندمیک دارو را قطع کرد. داروهایی که جهت پروفیلاکسی به کار می‌روند. عبارتند از

۱- مفلوکین (دوز بالغین: ۲۵۰mg هفتگی) داروی انتخابی پروفیلاکسی می باشد.

۲آتوواکون پروگوانیل (مالارون) جهت پروفیلاکسی در نواحی با پلاسمودیوم فالسیپاروم مقاوم به کلروکین یا مفلوکین به کار برده می‌شود.

٣داکسی سیکلین (۱۰۰mg روزانه آلترناتیو مؤثر برای آتوواکون – پروگوانیل یا مفلوکین جهت پیشگیری از مالاریا می‌باشد. داکسی سیکلین را نمی‌توان در کودکان زیر ۸ سال و خانم‌های حامله پس از ۱۵ هفتگی استفاده کرد.

۴- کلروکین تنها جهت پروفیلاکسی در نواحی با پلاسمودیوم فالسیپاروم حساس به کلروکین یا فقط پلاسمودیوم ویواکس قابل استفاده می‌باشد.

۵پریما کین در پیشگیری از مالاریا ویواکس و مالاریا فالسیپاروم مقاوم به دارو در بالغین مؤثرو بیخطر است. در موارد به کارگیری پریماکین

مسافران باید از نظر کمبود G6PD آزمایش شوند. در کمبود G6PD، پریماکین می‌تواند باعث همولیز گردد که برخی اوقات کشنده است.

پروفیلاکسی در حاملگی: بهترین دارو جهت پیشگیری از مالاریای مقاوم به دارو در دوران حاملگی، برای زنان بارداری که به مناطق آندمیک مالاریا سفر می‌کنند مفلوکین است. کلروکین و پروگوانیل نیز در دوران حاملگی بیخطر هستند؛ اما مناطق اندکی وجود دارد که این داروها را می‌توان برای پیشگیری توصیه کرد. داکسی سیکلین را می‌توان تا ۱۵ هفتگی بارداری تجویز نمود ولی پس از آن باید قطع شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.