آبا کاکتوس‌ها برگ دارند؟

0

کاکتوس می‌تواند در سخت‌ترین شرایط زندگی کند، زیرا گیاهی است که خود را با این شرایط تطبیق داده است. اساس ساختمانی و نحوه زندگی آن مانند دیگر گیاهان است، اما کار برگ‌ها در سایر گیاهان را شاخه و ساقه در کاکتوس انجام می‌دهند. در حقیقت عدم وجود برگ‌ها و وجود شاخه‌ها و ساقه‌های مملو از خار، این گیاه را قادر ساخته تا بتواند در نواحی گرم و خشک زندگی کند.

برگ‌های سایر گیاهان ساختمان نازکی داشته و دارای روزنه‌هایی است که از طریق آن‌ها عمل تنفس در گیاه انجام می‌شود. در طی فرآیند تشکیل سلول‌ها که در گیاهان انجام می‌شود، آب از طریق این روزنه‌ها بیرون داده می‌شود. در مورد کاکتوس، باید هر قطره آب را حفظ کند. کار برگ‌ها را در کاکتوس ساقه و شاخه‌ها انجام می‌دهند، بنابراین در ضخامت پوسته این ساقه‌ها تعداد کمی روزنه موجود است که آب در داخل کاکتوس حفظ شود.

ریشه کاکتوس بسیار گسترده و سطحی است. بدین علت اندکی پس از ریزش باران کاکتوس آب را جذب می‌نماید.

پوسته بیرونی کاکتوس شیاردار است. بعضی از کاکتوس‌ها شیار‌های بهم پیوسته بشکل آکاردئون دارند. قسمت‌های توسعه یافته شیار‌ها پر از آب شده و بهم می‌پیوندند و آب لازم را برای ساقه‌ها تأمین می‌نمایند.

انواعی از کاکتوس که شامل برگ باشد نیز وجود دارد مانند Lemon vine» در غرب هندوستان. اما در بیشتر گونه‌های کاکتوس برگ‌ها بشکل خار، سوزنی شکل و با پرزی شکلند وجود این نوع برگ‌ها باعث گردیده که کاکتوس از خطر خورده شدن توسط دیگر حیوانات در امان باشد زیرا تنها گیاهان سبز منطقه می‌باشند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.