آیا خط استوا گرمترین ناحیه روی زمین است؟

0

هنگام صحبت درباره مناطق سرد و گرم در روی کره زمین منظور آب و هوا می‌باشد که بطور معمول توسط گرمای خورشید تعیین می‌شود.

حرارت خورشید زمین‌ها، اقیانوس‌ها و اتمسفر را گرم کرده، رطوبت را بداخل اتمسفر کشیده و بنابراین تولید باران می‌نماید. گرمای خورشید باعث ایجاد اختلاف در فشار هوا می‌شود که بدین ترتیب باد تولید شده و این دو باعث تولید جریان‌های اقیانوس‌ها می‌شود. لذا هنگام بحث راجع به آب و هوای یک ناحیه ویژه مهم است که به اثر حرارت خورشید در آن منطقه توجه شود. از آنجا که سطح زمین کروی است اثر گرمای خورشید در خط استوا بیشترین و در قطبین کمترین می‌باشد. در استوا شعاع خورشید بصورت عمودی به زمین تابیده و در بالا و پائین نواحی استوایی با زاویه و یا بصورت مایل می‌تابد. این بدان معنی است که نواحی بالا و پائین خط استوا «نواحی معتدل» شعاع‌های کمتری از نور خورشید را دریافت کرده و نواحی استوایی شعاع بیشتری را دریافت می‌کنند که نواحی گرمسیری می‌باشند نواحی از کره زمین که بیشترین فاصله را با خط استوا دارند، کمترین مقدار گرما را دریافت می‌کنند.

زمانی که اشعه خورشید با زاویه بزمین بتابد هنگام گذشتن از اتمسفر مقدار زیادی از گرمای آن بوسیله هوا جذب شده و این خود دلیل دیگری برای دریافت گرمای کمتر نواحی غیر استوایی می‌باشد.

همه این عوامل باعث شده که ناحیه استوا گرمترین باشد، اما همانگونه که قبلا گفته شد منظور از آب و هوا عواملی است که به میزان تابش گرما توسط خورشید بستگی دارد. اما علل دیگری نیز وجود دارند که تعیین‌کننده آب و هوای فیزیکی « آب و هوای داخلی در کره زمین» می‌باشند و مهمترین این‌ها: آب، خشکی و ارتفاع می‌باشند. آب و جریان اقیانوس‌ها، وجود سرزمین‌های خشکی وسیع و ارتفاع آن‌ها از جمله عواملی هستند که همگی می‌توانند آب و هوای متفاوتی را بوجود آورند،البته بدون در نظر گرفتن اینکه در کدام منطقه از زمین واقع شده است.

به این دلیل که گاهی ممکن است ناحیه‌ای گرمتر از استوا بوده و دور از استوا واقع شده، اگر چه استوا گرمترین منطقه زمین می‌باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.