باورهای خرافی به قدرت سنگ‌ها

0

بسیاری از تمدن‌ها اولیه معتقد بودند که اشیاء گرانبها شامل جواهرات، قدرت عجیب و جادویی داشته و جواهرات معینی حتی قادر به جلوگیری از ایجاد امراض یا درمان آن‌ها می‌باشند.

چنین عقایدی در مورد جواهرات هنوز هم بصورت عادت پوشیدن یک سنگ تولد برای ماهی که شخص در آن متولد شده است، حفظ می‌شود. اگر چه این اعتقاد بسیار قدیمی است. پوشیدن سنگ تولد در حدود قرن شانزدهم آغاز شد.

پوشیدن سنگ تولد، سنتی به شرح زیر می‌باشند: ژانویه: لعل، فوریه: باقوت، مارس: زمرد کبود‌فام یا بشم، ‌آوریل: الماس مه: زمرد، ژوئن: مروارید، ژوئیه: یاقوت، اوت: زبر جد، سپتامبر: یاقوت کبود، اکتبر: پال «نوعی سنگ سیلیسی »، نوامبر: یاقوت زرد، دسامبر: فیروزه

یکی از عجیب‌ترین عقاید انسان، اعتقاد او در مورد قدرت سنگ‌های گرانبهاست برای مثال تصور می‌شود بعضی جواهرات در مورد عشق و ازدواج مؤثرند و عقیده بر این است که زمرد از عدم توافق بین زن و مرد جلوگیری می‌کند. زمرد کبود‌فام موجب افزایش محبت بین طرفین ازدواج می‌شود. یاقوت زرد مظهر وفاداری است. گفته می‌شود کسانی که آنرا در بر کنند، در زندگی خود را وقف همسرشان می‌کنند.

در بین سنگ‌هایی که تصور می‌شود قدرت درمان و با جلوگیری از بیماری را دارند، اعتقاد بر این است که یاقوت ارغوانی علیه سردرد و دندان درد مؤثر است و الماس: جذام، جنون و کابوس را درمان نموده و عقیق، تب را کاهش می‌دهد.

چنین تصور می‌شد که یاقوت کبود انسان را از شر ازدواج وتاریکی حفظ می‌کند. چینی‌ها برای حفظ کودکان خود از آسیب، دستبد و خلخال برای آن‌ها می‌بندند.

هندو‌ها معتقدند مروارید آن‌ها را در مقابل تمام شیاطین حفظ می‌کند. از آنجائیکه لعل برنگ خون است برای مصونیت در مقابل صدمات، پوشیده می‌شود.

باورهای وجود داشته مبنی بر اینکه فیروزه طلسمی در مقابل افتادن از اسب است! و برخی از مردم عقیده دارند که اپال محافظ زندگی است.

نوشته‌های پیشنهادی

آگهی متنی در همه صفحات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.