تعداد کهکشان‌های گیتی چقدر است؟

0

چند تا کهکشان وجود دارد؟

نقاط پراکنده‌ای در فضا که جزایر پهناوری از ستارگانند کهکشان نامیده می‌شوند.

خورشید ما ستاره‌ای است که در کهکشان راه شیری قرار دارد. این کهکشان ماست که بیلیون‌ها ستاره در آن وجود دارد. در حدود یکصد هزار سال طول می‌کشد تا نور طول کهکشان را بپیماید. نور تقریبا ۶ بیلیون مایل را در طول یک سال می‌پیماید. »

ستاره‌شناسان با استفاده از تلسکوپ کشف کرده‌اند که میلیون‌ها کهکشان غیر از کهکشان ما وجود دارد. بر اساس آنچه که ما درباره آن‌ها می‌دانیم سه نوع کهکشان وجود دارد: یک نوع آن بشکل مارپیچ است مانند «کهکشان راه شیری) که کهکشان مارپیچی نامیده می‌شود. فاصله یکی از آن‌ها با ما در حدود دو میلیون سال نوری است این کهکشان بزرگترین کهکشان مارپیچی در صور فلکی « آندرومدا » است.

در حدود ۱۷% درخشانترین کهکشان‌ها که قابل مشاهده می‌باشند، کهکشان‌های بیضی شکلند ( بیضی دایره ایست که کشیده شده است). این کهکشان‌ها شامل تعداد

زیادی ستاره بوده و بنظر می‌رسد که غبار و گاز کم داشته و یا اصلا ندارند. بعضی کهکشان‌ها، نامنظم نامیده می‌شوند زیرا هیچ شکل معینی ندارند. این کهکشان‌ها شامل ستارگان، گرد و غبار و گاز می‌باشند و دوتای آن‌ها نزدیکترین کهکشان‌ها به کهکشان راه شیری هستند.

همچنین مقداری کهکشان کوچک وجود دارند که «کوتوله» نامیده می‌شوند، عرض کوچکترین این کهکشان‌ها فقط چند سال نوری است و شامل فقط چند صد ستاره می‌باشد. ممکن است کهکشان‌های کوتوله دیگری در فضا وجود داشته باشند که بزرگتر از این کهکشان باشند.

فاصله کهکشان‌ها از یکدیگر تا هزاران سال نوری می‌باشد که معمولا بصورت گروه‌ها و خوشه‌هایی ایجاد می‌شوند که هر گروه شامل ۱۰ یا بیشتر کهکشان بزرگ و تعدادی «کوتوله» می‌باشند. بیشترین فاصله‌ای که خوشه‌های کهکشان‌ها قابل رویت هستند. بیلیون‌ها سال نوری از کهکشان ما فاصله دارند و کهکشان‌هایی نیز وجود دارند که تصور دوری فاصله آن‌ها از ما غیرممکن است. با این وصف پاسخ به این سؤال که چند کهکشان در فضا وجود دارد احتمالا همیشه یک راز خواهد بود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.