گل‌ ها چگونه تولید مثل می‌کنند و تکثیر می‌شوند؟

0

همه موجودات زنده وسیله‌ای برای تکثیر و تولید مثل دارند. در گل‌ها عمل تولید مثل بصورت زیر انجام می‌شود: یک گل دارای 4 قسمت اصلی می‌باشد. هر گل دارای یک جام برونی سبز رنگ است که از کاسبرگ‌های شبیه برگ تشکیل شده، در داخل کاسبرگ‌های گلبرگ‌ها قرار دارند و در داخل گلبرگ‌ها اندام‌هایی قرار گرفته‌اند که برای ایجاد دانه ضروری می‌باشند.

در مرکز هر گل یک یا چند مادگی موجود است. در اطراف مادگی پرچم‌ها بمانند حلقه‌ای قرار گرفته‌اند. مادگی اندام مادۂ گل می‌باشد. قسمت درونی مادگی نمو حاصل کرده و تخمدان را تشکیل داده است. در داخل تخمدان تخمک‌های گردو کوچک قرار دارند که بعدا تبدیل به دانه می‌شوند. این تخمک‌ها فقط وقتی می‌توانند تبدیل به دانه شوند که با محتوی دانه‌های گرده لقاح انجام دهند.

گرده توسط پرچم‌ها که اندام‌های نر گل می‌باشند، تولید می‌شوند. برای اینکه دانه‌ها تشکیل شوند، گرده‌ها باید از قسمت فوقانی مادگی وارد آن شده و در قسمت داخلی به تخمک‌ها برسند. قسمت بالای مادگی کلاله نامیده می‌شود. گرده‌ها در ابتدا بر روی کلاله افتاده، از شیرینی موجود در سطح کلاله رطوبت جذب کرده، سپس متورم شده و رشد می‌نمایند گرده‌ها به طرف جلو رانده شده و مجرایی را بوجود می‌آورند. مجرای تشکیل شده رشد کرده و بطرف داخل مادگی پیش می‌رود و از طریق دیواره تخمدان بر روی تخمک راه می‌یابد.

محتوای مجرا به روی تخمک خالی شده و در آنجا لقاح انجام می‌شود. مجرا‌های گروه‌هایی زیادی ممکن است رشد کرده و همزمان بداخل تخمدان برسند. اما هر لوله گرده فقط وارد یک تخمک شده و با یک تخمک لقاح حاصل می‌کند.

تنها گرده‌های از خود گیاه می‌توانند ایجاد گرده کرده و نهایتا به تخمک‌ها برسند. قسمتی از پرچم که دانه‌های گرده را تولید می‌کند بساک نام دارد. انتقال گرده‌ها از بساک به روی کلاله گرده افشانی نامیده می‌شود. اگر گرده افشانی در روی یک گل انجام شود آنرا خود گرده افشانی می‌گویند به این معنی که اندام مادگی و پرچم در روی گل قرار داشته باشند.

اگر گرده افشانی از روی گلی دیگر بروی یک گل انجام گردد آنرا دگر افشانی می‌نامند. بعضی اندام مادگی پرچم بر روی دو گل جداگانه قرار دارند.

اگر گرده افشانی بوسیله باد، حشرات، پرندگان و حتی حیوانات صورت می‌گیرد بعد از این مراحل دانه‌های رشد و تکامل می‌یابند و به مکان‌هایی که مناسب هستند برده شده و در آنجا تشکیل ریشه داده، رشد کرده و گل‌های جدید می‌دهند.

نوشته‌های پیشنهادی

آگهی متنی در همه صفحات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.