خلا چیست؟

0

اغلب مردم فکر می‌کنند که خلا عبارت از جائی است که در آن مطلقا ماده وجود ندارد، بعبارت دیگر بهیچوجه محتوی چیزی نیست.

بهر حال طبق نظریه دانشمندان، چنین چیزی غیر ممکن است. آن‌ها معتقدند که هیچ منطقه‌ای وجود ندارد که در آن تکه‌ای از ماده یا مولکول گاز یا ریز‌ترین ذره گرد و خاک نباشد. بنا بر این خلاء درحقیقت جائی است که در آن مقدار کمی از ماده یا هر چیز دیگری وجود داشته باشد. منظور از خلاء کامل تقریبا فقدان هوا. گردو خاک و سایر اشکال ماده می‌باشد لیکن کلمه مورد نظر ما «تقریبأ» است.

و یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای ایجاد خلاء، همانا خارج ساختن هوا بوسیله تلمبه از محفظه‌ای است که باید در آن خلاء ایجاد نمود. تلمبه‌های مخصوص ایجاد خلاء دارای کارآئی زیادی بوده و بخوبی قادرند که خلاء ایجاد نموده تا بتوان از این کیفیت به طرق مختلفی در صنعت استفاده کرد. مثال: برای ساختن لامپ برق. از خلاء استفاده می‌شود زیرا اگر قرار بود که هوا در داخل لامپ باقی بماند، اکسیژنی که در هوا موجود می‌باشد، در مدتی کمتر از یک ثانیه موجب سوختن تار‌ها یا سیم‌های داخلی لامپ می‌گردید.

در لامپ‌های بسیار جدید تقریبا تمام هوا را بوسیله تلمبه خارج می‌سازند. همین عمل در باره لامپ‌های رادیو یا تلویزیون نیز صادق است. این نوع لامپ‌ها درست قبل از اینکه بسته و مهر گردند تا حد امکان هوای داخل آن‌ها را خارج می‌کنند

محتملا یکی از عادی‌ترین موارد استعمال خلاء، همانا فلاسک می‌باشد. فلاسک از دو جدار داخلی درست شده که بین این دو جدار خلاء ایجاد نموده‌اند. چون مولکول‌های کمی در خلاء وجود دارند و خیلی از هم جدا می‌باشند. بنا بر این از هدایت گرما یا سرما جلو‌گیری می‌شود. همین عامل است که مثلا فلاسک شیر سرد را سرد و شیر گرم را، گرم نگاه می‌دارد. چون هدایت حرارت رخ نمی‌دهد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.