دانش انسان‌شناسی چیست؟

0

کلمه «آنتروپولوژی» از دو لغت یونانی گرفته شده. آنتروپو «anthropos» به معنی انسان و لوگوس «logos» به معنی علم. بنابراین آنتروپولوژی به معنی مطالعه انسان می‌باشد.

در یک معنی وسیع آنچه انسان‌شناسی به آن مربوط است عبارت است ساختمان فیزیکی انسان، عادات و سنت‌های او، زبان، هنر‌ها و مذاهب و تمدن انسان. بدین معنی که مطالعات وسیع دیگری در ارتباط با انسان‌شناسی می‌باشند، برای مثال آناتومی، فیزیولوژی، روانشناسی، علم اخلاق، جامعه‌شناسی و غیره.

اما در عمل، انسان‌شناسی خود دامنه محدودتری دارد. ممکن است بگوئید برای اهداف عملی، مطالعه انسان‌شناسی از سه بخش تشکیل شده. ابتدا مطالعه موقعیت انسان در طبیعت است. چه چیز او را از سایر حیوانات متمایز می‌سازد؟ چه ویژگی‌هایی از بدن او را از می‌مون و سایر حیوانات کنار می‌گذارد؟

چگونه جمجمه او با جمجمه شامپانزه مقایسه می‌شود؟ هدف از این مطالعات، دنبال کردن ارتباط بین ویژگی‌های فیزیکی انسان و تکامل و تمدن او می‌باشد.

مطالعه بعدی انسان‌شناسی در ارتباط با نژاد‌های انسان و طبقه‌بندی آنهاست که نژاد‌شناسی نامیده می‌شود. و با اختلاف فیزیکی بین نژاد‌های مختلف انسان در ارتباط است. این علم اسکلت و جمجمه انسان‌های ماقبل تاریخ را با انسان‌های امروز مقایسه می‌کند و با آداب و رسوم و مذاهب مردم و قبایل مختلف در ارتباط بوده تا اختلاف بین نژاد‌ها و چگونگی تکامل آن‌ها را بیابد. سومین قسمت، مطالعه رشته خاصی از انسان‌شناسی است بنام آنتروپولوژی. این علم در ارتباط با اندازه‌های بدن انسان، قد و وزن نژاد‌های گوناگون، شکل استخوان‌ها و غیره می‌باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.