زمان گردش سیارات منظومه شمسی به دور خود و به دور خورشید چقدر است؟

0

بیائید به یک یک سیارات نظری بیفکنیم و ببینیم در هر یک چه روی می‌دهد.

عطارد در یک مدار بدور خورشید می‌گردد که دور کامل آن ۸۸ روز طول می‌کشد. دانشمندان معتقدند که عطارد هر ۵۸ یا ۵۶ روز یکبار بدور محور خود می‌چرخد و این بدان معنی است که پریود روز و شب عطارد تقریبا معادل ۱۸۰ روز زمین است. و اخیرا کشف شده که زهره هر ۲۹۳ روز یکبار بدور محور خود می‌چرخد. مریخ نیز تقریبا با سرعتی معادل سرعت کره زمین بدور محور خود چرخیده و همچنین جهت اینکه در محور خود دارای انحراف است فصولی مانند زمین دارد. مشتری که بزرگترین سیاره می‌باشد خیلی سریع چرخیده و کمتر از ۱۰ ساعت طول می‌کشد تا یکبار بدور محور خود بچرخد. زحل نیز خیلی سریع چرخیده و در مورد آن فقط ۱۰ ساعت و ۲ دقیقه طول می‌کشد که بدور محور خود بچرخد. چرخش اورانوس به دور محور خود با دیگر سیارات متفاوت بوده زیرا در عمل اورانوس به یک سمت متمایل می‌باشد.

نپتون و پلوتو سیارات دوری هستند و اطلاعات در مورد آن‌ها از بقیه سیارات کمتر می‌باشد. گردش نپتون بدور خود ۱۸.۵ساعت و بدور خورشید ۱۹۵ سال طول می‌کشد. گردش پلوتو بدور خورشید تقریبا معادل ۲۹۹ سال زمینی می‌باشد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.