سوخت یعنی چه و چه انواعی دارد؟

0

سوخت ماده‌ای است که برای ایجاد گرما و روشنایی و نیز تولید انرژی سوزانده می‌شود. مرحله سوختن یا احتراق یک واکنش شیمیایی است. یک ماده با اکسیژن هوا ترکیب شده و انرژی از دست می‌دهد. انرژی آزاده شده به شکل گرما و نور می‌باشد.

منبع تمام انرژی سوخت‌ها در اصل خورشید است. گیاهانی که سوخت از آن‌ها تهیه می‌شود انرژی را از خورشید بدام انداخته و از آن برای ساختن بافت‌های خود استفاده می‌کنند. سوزانیدن چوب و ذغال چوب، انرژی را که بوسیله گیاهان بدین طریق ذخیره شده بود آزاد می‌کند. زمانیکه ذغال سنگ با نفت را می‌سوزانیم از انرژی ذخیره شده گیاهانی که میلیون‌ها سال قبل میزیسته‌اند استفاده می‌کنیم.

انواع مختلف سوخت وجود دارد و در حقیقت هر چیزی که بسوزد، می‌توان سوخت نامید ولی معمولی‌ترین آن‌ها، چوب، ذغال سنگ، گاز طبیعی و بنزین هستند.

همچنین می‌توان سوخت‌ها را بصورت جامد، مایع یا گازی یا برطبق مبدأ آن‌ها، طبیعی، شیمیایی با مبنای فلزی طبقه‌بندی نمود.

چوب از اولین و مهمترین سوخت‌هایی بود که برای قرن‌ها بوسیله بشر استفاده می‌شد. تهیه آن آسان و ارزان بود ولی در طول قرن شانزدهم این ماده در اروپا کمیاب شد و ذغال سنگ جای آنرا گرفت.

ذغال سنگ شامل درصد بالایی کربن است. کربن مهمترین قسمت اکثر سوختهاست، سوخت‌هایی که درصد بالایی کربن دارند یکنواخت سوخته و شعله گرمی ایجاد می‌کنند. ذغال سنگ سخت یا آنتراسیت درصد بالایی کربن نسبت به انواع دیگر ذغال سنگ دارد و بنابراین درد و خاکستر کمتری تولید می‌نماید.

مهمترین سوخت‌های مایع از نفت خامند، آن‌ها شامل نفت چراغ، بنزین و روغن‌های گرم‌کننده می‌باشند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.