شهاب‌ها از چه ساخته شده‌اند؟

0

شهاب‌ها که شهاب ثاقب نیز نامیده شده‌اند، مدت‌های مدیدی برای بشر چون اسراری بشمار می‌رفته‌اند. ولی امروزه ستاره‌شناسان توانسته‌اند تا اندازه‌ای بر از این دسته از اجرام سماوی پی ببرند. آن‌ها عقیده دارند که شهاب‌ها عبارت از تکه‌های جدا شده‌ای از ستارگان دنباله دار هستند. یعنی هنگامیکه ستارگان دنباله دار منفجر می‌شوند میلیون‌ها تکه از آن‌ها به حرکت خود در فضا ادامه داده و بصورت گروهی کثیر در فضا سرگردان می‌گردند. این گروه از اجراء ستارگان دنباله دار، در مدار‌ها و مسیر‌های منظمی در فضا حرکت می‌کنند. بعضی از آن‌ها که بزرگتر هستند ممکن است که از گروه مزبور خارج شده و منفردا در فضا بحرکت خود ادامه دهند.

خیلی از این شهاب‌های انفرادی، کاملا کوچک هستند ولی گاهگاهی هم در میان آن‌ها شهابهایی با وزن هزاران تن وجود دارند. معمولا شهاب‌های کو چک وقتیکه از اتمسفر زمین عبور می‌کنند در اثر گرما از بین ‌می‌روند و تنها شهاب‌های بزرگ به کره زمین می‌رسند.

وقتیکه شهابی به کره زمین می‌رسد  به آن سنگ شهابی یا سنگ آسمانی گفته می‌شود. بزرگترین سنگ آسمانی که تاکنون پیدا شده، وزنی بین ۶۰ و ۷۰ تن دارد که هنوز هم در همان جایی که در آفریقا افتاده بود، پا برجا می‌باشد. در دو نوع سنگ آسمانی وجود دارد، یکنوع آندسته از سنگهائی هستند که غالبا از نیکل و آهن ترکیب شده‌اند و با آن‌ها سنگ‌های آسمانی فلزی گفته می‌شود، بسیاری از آن‌ها هم از مواد معدنی ترکیب گردیده و شبیه سنگ آتشین ( سنگی که در اثر حرارت زیاد تشکیل شده است ) هستند. معمولا رویه هریک از این دو نوع سنگ را پوسته سیاهرنگی پوشانده که در اثر عبور از اتمسفر زمین و ایجاد حرارت زیاد، پدید آمده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.