آیا فاصله خورشید از زمین همیشه یکسان است؟

0

آیا می‌دانید چرا هوا در تابستان گرم و در زمستان سرد است؟ علت آن این است که موقعیت محور زمین نسبت به خورشید با گردش زمین بدور خورشید تغییر می‌کند. هر چند با توجه به فاصله زیاد زمین از خورشید این تغییر ناچیز است با این وجود این تغییر اندک برای اینکه تابستان را گرم و زمستان را سرد کند کافی است. بنظر شما اگر فاصله زمین از خورشید بمقدار زیاد تغییر کند زندگی چگونه خواهد بود؟

اگر فاصله خیلی زیاد بشود زندگی بعلت سرما غیر ممکن خواهد بود، چنانچه فاصله خیلی نزدیکتر شود همه از گرما خواهیم سوخت.

بنابراین فاصله زمین از خورشید در تمام مواقع تقریبأ بهمان اندازه باقی می‌ماند و در یک دور کامل این فاصله برابر نود و سه میلیون مایل است.

اما مدار گردشی سایر سیارات بدور خورشید کاملا دایره نیست و در مورد بیشتر سیارات دیگر فاصله آن‌ها از خورشید در طی سال تغییر می‌کند.

بعنوان مثال «پلوتو» که دورترین سیاره به خورشید است دارای مدار گردش است که نسبت به سیر گردش سیارات دیگر کمتر شبیه دایره است. فاصله سیاره زهره از خورشید از شصت و هفت میلیون تا شصت و هشت میلیون مایل متغیر است.

مریخ اولین سیاره بعد از زمین، ۹۸۷ روز گردشش بدور خورشید طول می‌کشد. در طی این گردش فاصله آن از خورشید تغییر کرده اما متوسط فاصله آن ۱۱۴۱/۷۰۰/۰۰۰ مایل می‌باشد.

مشتری، سیاره بعدی دور از خورشید است که فاصله آن به مقدار زیاد تغییر می‌کند با اینهمه در عنوان کردن فاصله سیارات از خورشید ما یک رقم متوسط را برای همه سیارات، مانند زمین بکار می‌بریم. علت این امر نیروی جاذبه‌ای است که به هر سیاره توسط دیگری در منظومه شمسی وارد می‌شود.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.