معنی کلمه تشعشع چیست؟

0

به زبان ساده تشعشع عبارت است از ارسال امواج انرژی. شما از کودکی با آن آشنا بوده‌اید، اگر چه ماهیت آنرا نمی‌دانستید هنگامی که دست خود را جلو یک بخاری یک رادیاتور و یا لامپ نورانی می‌گرفتید گرمای آنرا احساس می‌کردید. هر گاه در مقابل آفتاب گرم می‌نشستید، نوعی اشعه موسوم به «ماوراء بنفش» بر روی پوست شما می‌تابید.

تمام این اشعه‌ها مثال‌هایی از امواج الکترو مغناطیسی، Electric magnetic می‌باشند. نوع مهم دیگر اشعه رادیو اکتیو می‌باشد که از مواد رادیو اکتیو و یا در اثر واکنش‌های هسته‌ای ایجاد می‌شود. در تشعشع امواج رادیو اکتیو ذرات بیرون فرستاده شده چون دیگر امواج دارای انرژی می‌باشند.

از آنجا که اشعه الکترو مغناطیسی بصورت امواج انرژی فرستاده می‌شوند، ما باید بعضی چیز‌ها را در مورد «امواج» بدانیم: فاصله بین امواج طول موج نامیده می‌شود. تعداد امواجی که در هر ثانیه از یک نقطه معین عبور می‌کنند «فرکانس» نامیده می‌شود و هنگامی که همه امواج در داخل یک محدوده طول موج معین با یکدیگر جمع می‌شوند، آن‌ها را طیف گوییم. گروهی از امواج که کوتاهترین طول موج را دارند موسوم به اشعه X می‌باشند. امواج بعدی طیف ماورای بنفش می‌باشد. بعد از آن طیف اشعه مرئی قرار دارد که می‌توانیم این امواج را ببینیم. طول موج امواج بعدی بلندتر می‌شود و ما دیگر قادر به دیدن آن‌ها نیستیم و امواج «مادون قرمز » می‌باشند. امواج با طول موج بلندتر نیز وجود دارند: «امواج هرتز» که برای رادیو » «تلویزیون و رادار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این امواج چگونه تولید می‌شوند. در برخی موارد برای تولید این‌ها از ماشین یا دستگاه تولید اشعه» استفاده می‌شود و برخی دیگر بطور طبیعی تولید می‌شوند.

منبع تولید همه امواج بطور طبیعی خورشید می‌باشد. برای تولید هر اشعه‌ای انرژی لازم است. : در مورد خورشید انرژی اتمی بوسیله واکنش‌هایی که فوزیون «ترکیب» نام دارد ایجاد می‌شوند.

در مورد اشعه X باید الکترون‌های سریع ضمن حرکت به هدفی برخورد کرد و متوقف شوند.

اشعه رادیو اکتیو در فرآیند، تغییر با از بین رفتن برخی عناصر ایجاد می‌شود، این عناصر رادیو اکتیو هستند. ذرات تشعشع یافته و نیز امواج هسته اتم‌هایی هستند که شکسته می‌شوند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.