مهره‌داران چه موجوداتی هستند؟

0

یکی از چیزهائی که در پرندگان، مار‌ها، ماهی، قورباغه، گاو وانسان عمومیت دارد ستون فقرات یا تیره پشت می‌باشد. این ستون از تکه‌های استخوانی کوچکی درست شده است که به هریک از آن‌ها مهره گفته می‌شود و بنا بر این به حیوانات از این دسته مهره‌داران می‌گویند. به حیوانات یا موجوداتی که دارای ستون فقرات نیستند مانند: خرچنگ‌ها، حلزون‌ها، ملخ‌ها و اسفنج‌ها بی‌مهره‌ها اطلاق می‌شود.

مهره‌داران واقعی همچنین دارای محفظه‌ای استخوانی در انتهای ستون فقرات خود هستند که محتوی نخاع یا مغز می‌باشد. پی‌ها یا اعصاب آن‌ها بصورت جمعی و در دست‌های بزرگ از حفره‌ای در داخل ستون فقرات عبور کرده و وارد نخاع می‌شوند. این اعصاب در هر مهره با قسمت‌های مختلف بدن ارتباط پیدا می‌کنند. مهره‌ها همچنین دارای موی رگهائی هستند که مواد غذائی را به هریک از سلول‌های بدن می‌رسانند و از ترکیب آن‌ها شریان‌ها و وریدهائی که از طول بدن گذشته و وارد قلب می‌گردند، بوجود می‌آیند.

خصوصیت دیگری که مهره‌داران را از حیوانات بی‌مهره متمایز می‌سازد، دستگاه عضلات آن‌ها می‌باشد و دستگاه گوارش این دسته از حیوانات نیز بخوبی تکامل یافته است. به ستون فقرات مهره‌داران دنده و نیز استخوانهائی متصل گردیده که دست و پا) را بحرکت در می‌آورند. هرحیوان مهره داری بیش از چهار عضو از این نوع را ندارد. در ماهی یک جفت پره که مطابق با این عضو می‌باشد دیده می‌شود. در بعضی از مهره‌داران مانند مار این دست و پا مطلقا وجود ندارد. در سایر مهره‌داران مثل پرندگان یک جفت عضو بصورت بال تکامل یافته است و در انسان هم دست‌ها و پا‌ها اعضای مورد بحث را تشکیل می‌دهند.

مهره‌داران نوعا دارای دم هستند لیکن همانطور که سایر مهره‌داران در دوران تکامل بعضی اعضاء خود را از دست داده‌اند انسان هم دم خود را از دست داده است.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.