نور چگونه حرکت می‌کند؟

0

یکی از بزرگترین اسرار جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم نوراست ما هنوز درست نمی‌دانیم که نور چیست. آنرا فقط می‌توان به کیفیتی که هست توصیف نمود.

ما می‌دانیم که نور خود شکلی از نیرو می‌باشد و مانند سایر اشکال نیرو از قبیل حرارت، امواج رادیو و اشعه مجهول (ایکس)، سرعت، فرکانس و طول امواج، آن را می‌توان اندازه گرفت. وضع و حرکت آن از جهات دیگری نیز آنرا شبیه این اشکال مختلف نیرو نموده است. است

ما با سرعت نور آشنا هستیم، نور در هر ثانیه در حدود ۱۸۹۰۰۰ میل هر میل ۱۹۰۹ متر) را طی می‌کند. بدین معنی که هرشعاع نور در سال ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۸۰ره میل طی می‌کند و این فاصله ایست که ستاره‌شناسان به آن یک سال نوری می‌گویند و عبارت از واحدی است که برای اندازه‌گیری فواصل فضای خارجی بکار می‌رود.

برای دریافتن این مطلب که نور چیست و چگونه حرکت می‌کند فرضیه‌های زیادی پدید آمده است.

در قرن هفدهم میلادی «اسحاق نیوتن) اظهار داشت که نور بایستی از ذراتی که تقریبا شبیه گلوله‌های بسیار ریز بوده و از منبع نور پرتاب شده‌اند، ترکیب شده باشد. لیکن این فرضیه ترکیب نور از ذرات، نتوانست کیفیت و چگونگی خصوصیات زیاد نور را شرح دهد.

تقریبا در همان زمان شخص دیگری بنام کریستین هویجنس فرضیه موج نور را تکمیل و عرضه نمود. فکر نامبرده این بود که یک ذره نورانی یا روشن درست مانند ریگی که در استخر آبی افتاده و تولید امواج کند، شروع بحرکت متوالی یا مواج می‌نماید.

بهرحال اینکه نور از امواج یا ذرات بوجود آمده یا نه، موضوعی بود که تقریبا مدت ۱۵۰ سال مورد بحث و گفتگو بود. تا اینکه بتدریج که بعضی آثار نور معلوم گردید فرضیه ذرات نور هم منتفی شد.

اکنون دانشمندان معتقدند که نور هم مانند ذرات و هم مانند امواج یعنی هردوی آن‌ها عمل می‌کند. تجربیات می‌تواند صحت این عقیده را نشان دهد. بنابراین بسادگی نمی‌توان جواب کاملی به این پرسش داد که «نور چیست؟ »

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.