هاگ چیست؟ چگونه بعضی از گیاهان به وسیله هاگ تکثیر پیدا می‌کنند؟

0

یک گیاه گلدار بوسیله دانه، گیاه جدیدی را بوجود می‌آورد. گیاهان فاقد گل بوسیله هاگ گیاهان جدیدی را بوجود می‌آورند. هاگ موجود تک سلولی است که با چشم قابل رؤیت نبوده و در زیر میکروسکوپ می‌توان آنرا دید. هاگ‌ها در هوای اطراف ما وجود دارند به همین علت هنگامی که غذا در معرض هوا قرار گیرد روی آن کپک بوجود می‌آید. نمی‌توان فهمید که این‌ها از کجا آمده‌اند. بعضی از انواع هاگ‌ها که در هوا هستند بر روی غذا نشسته و آنجا رشد می‌کنند.

برخی از گیاهان بوسیله هاگ تولید مثل می‌کنند. مثل قارچ‌ها، سرخس‌ها و خزه‌ها. جلبک‌های موجود در آب نیز هاگ تولید می‌کنند.

یک گیاه هاگ‌های خود را در پوشش‌هایی که اسپورانژ نام دارند حمل می‌نماید، و در یک قارچ اسپورانژیوم در داخل گوشک در زیر کلاهک قارچ قرار دارد. در خزه‌ها، هاگ‌ها در یک کپسول که در بالای ساقه حمل می‌شوند قرار دارد.

هنگامیکه پوشش هاگ می‌رسد، باز شده و هاگ‌های رسیده ر‌ها می‌شوند. از آنجائیکه سبک‌تر از غبارند، باد آن‌ها را در نقاط دور پراکنده می‌کند.

در مورد گیاهان آبی مانند جلبک، هاگ‌ها می‌توانند شنا کرده و خارج شوند.

آن‌ها دارای دم ظریفی بنام تاژک می‌باشند این هاگ‌ها فرئوسپور نام دارند و هنگامی که پوشش رسیده باز شود زئوسپور‌ها سریع شنا کرده و خارج می‌شوند. بعد از زمان کوتاهی استراحت کرده و دم خود را از دست می‌دهند، سپس شروع به رویش نموده و گیاهان جدیدی را بوجود می‌آوردند. .

بعضی از گیاهان بوسیله تقسیم‌بندی سلولی تکثیر می‌یابند. اینگونه بوسیله خارج نمودن لوله‌ای از داخل محل ظریفی در دیواره سلول رشد می‌نمایند. لوله «germtube» منشعب شده و توده‌ای از رشته‌ها را بوجود آورده که در خارج از آن گیاه جدیدی رشد می‌کند. این حالت تولید مثل غیر جنسی نام دارد زیرا برای انجام تولید مثل نیاز به سلول‌های متمایز نر و ماده نمی‌باشد.

سایر هاگ‌ها سلول‌های اختصاص یافته نر و ماده هستند. برای تشکیل یک گیاه جدید یک سلول نر و یک سلول ماده باید بهم پیوسته و تشکیل تخم بارور را بدهند. بعضی گیاهان در نوع هاگ‌هایی که تولید مثل می‌کنند دارای تناوبند. در یک تولید مثل نوع غیر جنسی و در بعدی نوع جنسی.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.