ویروس چیست؟

0

ویروس‌ها عبارت از ذرات بسیار‌ریزی هستند که در انسان و حیوان و نبات سبب پیدایش بیماری می‌گردند. شاید کلمه «ذرات» برای تشریح آن‌ها کسی عجیب بنظر می‌رسد ولی اجازه دهید ببینیم که چرا این کلمه را بکار می‌برند.

ویروس‌ها آنقدر ریز و ذره بینی هستند که از ظریف‌ترین صافی‌ها عبور می‌کنند، آن‌ها را نمی‌توان در محلول قند رویا نید ولی در بافت‌های زنده نشو و نما نموده و افزایش می‌ابند. آن‌ها انگلهائی (پارازیت) هستند که کاملا به میزبان خود وابسته‌اند. چون ویروس‌ها موجوداتی ذره بینی و بسیار ریزند بنا بر این با میکروسکوپ‌های معمولی دیدن آن‌ها مشکل است و از آن‌ها باید بوسیله میکروسکوپ‌های الکترونیکی عکس‌برداری شود.

چون آن‌ها بسیار ریز بوده و برای رشد و نمو آن‌ها عوامل زیاد مورد نیاز است بنا بر این عده زیادی از دانشمندان فکر می‌کنند که ویروس‌ها ابدا موجودات زنده‌ای نبوده و بلکه چیزی بین یک ماده زنده و غیر زنده محسوب می‌شوند.

ویروس‌ها بیماری‌های زیادی را سبب می‌شوند که همه ما با آن‌ها آشنا هستیم. در حمله و هجوم به اعضاء بدن انسان هر گروه ویروس بیماری‌های مختلفی را سبب می‌شوند. بعضی از بیماریهائی که در اثر حمله ویروس به پوست بدن تولید می‌گردند عبارتند از: آبله مرغان، آبله، سرخجه، سرخجه آلمانی و تبخال.

بعضی ویروس‌های دیگر هم تولید بیماری‌های بافت عصبی می‌کنند مانند: هاری، تب مغزی و فلج کودکان. سومین گروه ویروس‌ها بیماریهائی در اعضاء داخلی بدن بوجود می‌آورند که تب زرد، آنفلونزا، سرما خوردگی معمولی و تورم کبد نمونه هائی از این نوع بیماری‌ها بشمار ‌می‌روند.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.