چرا ما چرخش زمین را احساس نمی‌کنیم؟

0

تا صد‌ها سال پیش بشر بر این عقیده بود که زمین فاقد حرکت است و خورشید، ماه و ستارگان بدور آن می‌چرخند. درک مهم این مسئله که چرا چنین اعتقادی وجود داشته آسان است و لایق آن چیزی بود که بشر می‌دید.

کسی نمی‌توانست احساس کند که زمین حرکت می‌کند. اگر زمین حرکت می‌کرد چرا اشیاء، بعنوان مثال آب اقیانوس‌ها در زمین به پرواز در نمی‌آمدند؟

البته امروزه می‌دانیم که زمین بطور دائم به دو طریق در حال حرکت است. زمین هم بدور خورشید و نیز بدور محور خود می‌چرخد. علت اینکه حرکت زمین را احساس نمی‌کنیم این است که همراه با آن در حرکتیم و همچنین هوای اطراف ما هم حرکت می‌کند. جاذبه زمین هر چیز را بعنوان مثال: آب داخل اقیانوس‌ها را در داخل خود نگه می‌دارد اما برای ما چرخش زمین بعلت بسیاری از چیز‌هایی که می‌بینیم با احساس می‌کنیم قابل درک است.

این چرخش زمین بدور محور خود است که سبب بوجود آمدن شب و روز می‌شود. اگر زمین بدور محور خود نمی‌چرخید یک طرف آن که رو به خورشید بود، همیشه روشن و طرف دیگر که رو به خورشید نبود همواره در تاریکی قرار داشت. اما هر نقطه‌ای از زمین در هر ۲۴ ساعت در جهت روشن قرار گرفته و بعد در جهت تاریک پیش می‌رود.

حرکت دیگر زمین که مهم است و آنرا احساس نمی‌کنیم و زندگی ما را دگرگون می‌کند، حرکت بدور خورشید است که سبب تغییر فصول می‌شود و همانطور که می‌دانید زندگی ما با تغییر هر فصل تا چه اندازه متغیر است. در واقع حرکت زمین بدور خورشید ۳۶۵ روز طول می‌کشد.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.