چرا گیاهان ریشه دارند؟

0

یک گیاه نیاز به ریشه دارد، بدو دلیل عمده: بعنوان وسیله‌ای جهت نگهداری و برای جذب آب و نمک‌های معدنی از خاک.

ریشه‌های اکثر گیاهان در خاک رشد می‌کنند. آن‌ها در یک جا نمانده بلکه بنظر می‌رسد که در خاک گسترده شده و به رشد گیاه کمک می‌کنند. با گسترش ریشه در خاک، همواره در تماس با نقاط جدید خاک قرار می‌گیرد. هزاران موی ظریف و کوچک از سطح ریشه‌های جوان بیرون آمده و مواد را از خاک جذب می‌کنند. به همین دلیل هنگامی که ریشه‌ای جوان از خاک در آورده می‌شود ذرات خاک اغلب به مو‌ها چسبیده‌اند.

برخی گیاهان ریشه عمودی دارند، و آن ریشه‌ای بزرگ و منفرد است که بسیار بزرگتر از ریشه‌های انشعاب دار می‌باشد. سایر گیاهان ریشه بزرگ نداشته بلکه دارای ریشه‌های متعددی در اندازه‌های یکسانند. این حالت سیستم ریشه فیروزی را تشکیل می‌دهد.

چمن سیستم ریشه فیروزی دارد. خاکی که در آن مقدار زیادی ریشه‌های فیروزی قرار دارد بدین وسیله از تخریب حفظ می‌شود. در سایر گیاهان اغلب ریشه‌ها از ساقه رشد می‌کنند، مانند شمعدانی مادامیکه ریشه‌ها بزرگ می‌شوند، برخی از آن‌ها مقادیر زیادی نشاسته و شکر را ذخیره می‌کنند. چغند قند و سیب زمینی شیرین نمونه‌هایی از این نوع هستند. سیب زمینی شیرین یک ریشه است، سیب زمینی ایرلندی با‌گره‌هایش یک ساقه است همه گیاهان دارای ریشه‌هایی که بتوانند در خاک ریشه کنند نیستند. بعضی از گیاهان ثعلب منطقه گرمسیری که روی درختان رشد می‌کنند، دارای ریشه اسفنجی بوده که در هوا ریشه کرده و رطوبت را جذب می‌کنند. ”

هم پیچک و هم پیچک سمی بوسیله ریشه‌های کوچک هوایی به درختان با دیوار‌ها می‌چسبند. بعضی از گیاهان ریشه‌های بخصوصی داشته که از ساقه در بالای سطح خاک امتداد یافته و بطرف پائین داخل خاک رشد می‌کنند. تعدادی از ریشه‌ها مانند سیب زمینی شیرین تشکیل جوانه داده که بطرف انشعابات برگدار رشد کرده و می‌توانند برای تکثیر گیاه مورد استفاده قرار گیرد.

نوشته‌های پیشنهادی

آگهی متنی در همه صفحات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.