چگونه اقیانوس‌ها تشکیل شده‌اند؟

0

چیز‌های زیادی در باره کره خاکی خودمان وجود دارد که هنوز جزء اسرار می‌باشند و یکی از آن‌ها چگونگی پیدایش اقیانوسهاست.

در حقیقت ما حتی نمی‌توانیم به عمر اقیانوس‌ها پی ببریم. واقعیتی بنظر می‌رسد که اقیانوس‌ها در مرحله اول پیدایش زمین وجود نداشته و احتمالا ابتدا بصورت ابر‌های بارداری بوده‌اند که بتدریج باسردشدن کره زمین تبدیل بآب شده‌اند. براساس مقدار نمک معدنی که در آب اقیانوس‌ها موجود است. | نسبت به عمر اقیانوس‌ها تخمینهائی‌زده شده است. از این تخمین‌ها معلوم

می‌شود که عمر اقیانوس‌ها بین ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ و ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰را سال می‌باشد

دانشمندان تقریبا مطمئن هستند که بیشتر سطح کره زمین یکوقتی در گذشته از آب دریا‌ها پوشیده بوده است. بعضی از نواحی زمین چندین مرتبه زیر آب رفته‌اند. ولی ما نمی‌دانیم که آیا یک قسمتی از اقیانوس ژرف، خشکی بوده یا اینکه خشکیهائی که امروزه وجود دارند، یک وقتی به اقیانوس محسوب می‌شده‌اند.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد زمانی بعضی از قسمت‌های زمین ته دریا‌های کم عمق بوده‌اند. برای نمونه بیشتر سنگ‌های آهکی سیاه ورسی که در زمین یافت می‌شوند بصورت رسوب ته نشین و انباشته شده بوده ند. یا گل سفیدی که در بعضی مناطق خشکی پیدا می‌شود، زمانی در بستر دریا ته نشین شده بوده است. این گل سفید از پوسته یا صدف جانوران‌ریزی که به اعماق اقیانوس فرو رفته‌اند، تشکیل شده است.

امروزه آب اقیانوس‌ها تقریبا ( سه چهارم ) سطح کره زمین را فراگرفته است. بعلت اینکه نواحی بزرگی از اقیانوس‌ها هنوز بوسیله بشر مورد اکتشاف قرار نگرفته یا عمق‌یابی نشده‌اند. بنابراین نمی‌توانیم درباره چگونگی و رمز و راز ته این اقیانوس‌ها، نظر قاطع و کاملی داشته باشیم. در اقیانوس‌ها ارتفاعاتی وجود دارند که شبیه سلسله جبال می‌باشند و بعلاوه فلات و دشتهائی هم یافت می‌شوند ولی رویهم رفته ته اقیانوس مانند سطح قاره‌ها اینقدر متنوع نیست.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.