کرونای خورشید چیست؟

0

آیا تا بحال تصاویری از «کسوف» کامل خورشید را دیده‌اید! همه قسمت‌های خورشید تاریک بوده و فقط یک تابش نامنظم نور دیده می‌شود که این نور «کرونا » نامیده می‌شود.

برای اینکه بدانیم «کرونا» چیست، باید پاره‌ای مطالب راجع به خورشید را بدانیم.

اول اینکه سطح خورشید مانند زمین جامد نیست و همه چیزی است که از خورشید مشاهده می‌کنیم و از گاز‌ها تشکیل یافته است.

در حقیت خورشید بوسیله چهار لایه که شامل مواد گازی شکلند احاطه شده است و آنچه را در زیر قرار دارد پوشانده‌اند. درونی‌ترین این لایه‌ها «فتوسفر» بوده و دو لایه بعدی بعنوان لایه «واگردان» و کروموسفر شناخته شده‌اند که ایند و روی هم اتمسفر خورشید را تشکیل می‌دهند و خارجی‌ترین لایه که «کرونا » می‌باشد دور از دیگر لایه‌ها قرار دارد. بیائید ببینیم هر یک از لایه‌های فوق الذکر چه هستند.

فوتوسفر «کره نور» لایه‌ای است که هرگاه به خورشید نگاه می‌کنیم آنرا می‌بینیم. بیشتر اوقات نقاط تاریک در این سطح روشن دیده می‌شوند.

لایه واگردان، که متشکل از گاز‌های بخار می‌باشد، چند صد مایل از فوتوسفر بطرف خارج ادامه دارد و هرگز قابل رؤیت نیست، اما می‌توان آنرا توسط دستگاهی که به «اسپکتروگراف» موسوم است مطالعه نمود. لایه بیرونی ولایه واگردان کروموسفر «کره رنگ» می‌باشد این لایه در حدود ۹۰۰۰ مایل ضخامت دارد و عمدتا از گاز‌های هیدروژن و هلیم ساخته شده است.

هنگام کسوف کامل این لایه در اطراف صفحه تاریک با نوری درخشان برنگ سرخ می‌درخشد.

از این حاشیه ابر‌هایی برنگ آتشین از همان ماده بارتفاعات بالا فرستاده می‌شوند که این فاصله اغلب تا ۱۰۰۰۰۰۰ مایل می‌رسد که بآن‌ها پیشامدگی زبانه» می‌گویند و مانند شعله‌های آتش بنظر می‌رسد. سپس لایه خارجی بعدی «کرونا » نامیده می‌شود، این لایه متشکل از نور و مواد گازی شکل است، و شامل دو قسمت می‌باشد. لایه داخلی آن در بستر کروموسفر قرار داشته و نوار زرد رنگ است و لایه خارجی سفید رنگ بوده با ستون‌هایی از نور که یک میلیون مایل از لبه خورشید بطرف خارج ادامه می‌یابد.

توضیحات گفته شده مربوط به لایه‌هایی است که خورشید را احاطه کرده‌اند. اینکه در زیر این لایه‌ها چه چیزی وجود دارد هنوز بصورت یک راز باقی مانده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.