کپک چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

0

چرا وقتی بک تکه نان مرطوب را چند روز در آشپزخانه منزلتان بحال خود می‌گذارید، از قشری سبز و خزه مانند پوشیده می‌شود؟ در این حالت ما میگوئیم که نان کپک‌زده است، یعنی که کپک روی آن در حال رشد و نمو می‌باشد. این کپ از کجا آمده است؟ پاسخ این پرسش آنستکه هاگ‌های کپک سبز و سیاه تقریبا در همه جا درهوا پراکنده است و این هاگ‌ها باعث پیدایش. کپ می‌گردند. بمحض اینکه جای مناسبی از نظر تحصیل مواد غذایی برای آن‌ها تامین شود، در آنجا مستقر شده و تولید مثل خواهند نمود. و اگر با می‌کرسکوپ به رشته‌های تار مانند کپک نگاه کنید، خواهید دید که از رشته‌های بیرنگ و دراز متعددی که دارای دو نوع شاخک می‌باشند درست شده‌اند.

در انتهای یکی از دو شاخک اجسام کروی بسیار‌ریزی قرار گرفته که محتوى هاگ می‌باشند. شاخک دیگر که از شاخک اولی کوتاهتر است و در داخل نان نفوذ می‌کند، عاملی برای جذب غذا بوده و عمل ریشه را انجام می‌دهد کلیه کپک‌ها و زنگ گیاهان دارای این شاخک‌ها می‌باشند که به آن‌ها قارچ گفته می‌شود و طفیلی نباتات هستند.

مشهورترین کپک‌ها، کپک‌های سیاه و سبز می‌باشند که از روی رنگ هاگ‌های آن‌ها نامگذاری شده‌اند و چون این هاگ‌ها در همه جای هوای اطراف ما شناورند، بنابراین وقتیکه مواد غذایی و میوه یا حتی تکه چرمی در مکانی گرم و مرطوب قرار داده شوند. هاک‌ها فورا آن‌ها را مورد حمله قرار داده و بر روی آن‌ها شروع به رشد و نمو می‌کنند.

کپک سبز که روی نان نمو می‌کند پنی سیلیوم گلوکوم ۱۸ نامیده می‌شود. نوعی کپک هم وجود دارد که خیلی شبیه کپک سبز بوده و در خاک نشو و نما می‌کند و پنی سیلیوم نو تاتوم خوانده می‌شود که از آن پنی سیلین بدست می‌آید.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.