آنتی بادی anti- CCP چه کاربرد تشخیصی در آرترین روماتوئید دارد؟

0

آنتی بادی anti – CCP مارکر تشخیصی اختصاصی‌تری برای آرتریت روماتوئید می‌باشد. anti-CCP اختصاصیت بیشتری (۹۵۷٪) از RF و حساسیت مشابهی (۶۸ تا ۸۰٪) با RF دارد.

از anti- CCP برای افتراق آرتریت روماتوئید از سایر بیماری‌هایی که در آن‌ها RF مثبت است، مثل سندرم شوگرن، عفونت و هپاتیت استفاده می‌شود.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.