اسپلنومگالی ماسیو چیست و چرا ایجاد می‌شود؟

0

تعریف: اگر طحال بیشتر از ۸ سانتی متر زیر لبه دنده چپ لمس شود یا وزن آن بیشتر از ۱۰۰۰ گرم باشد به آن اسپلنومگالی ماسیو اطلاق می‌گردد.

اتیولوژی: علل اسپلنومگالی ماسیو عبارتند از:

١- لوسمی میلوئید مزمن (CML)

٢- لنفوم‌ها

٣- لوسمی سلول مویی (Hairy cell)

۴- پلی سیتمی ورا

۵- لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL)

۶- میلوفیبروز با متاپلازی میلوئید

۷- سارکوئیدوز

۸- بیماری گوشه

۹- آنمی همولیتیک اتوایمیون

۱۰- همانژیوماتوز منتشر طحال


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.