بیماران دیابتی مجاز به انجام چه ورزش‌هایی هستند؟

0

توصیه‌های لازم جهت ممانعت از هیپوگلیسمی و هیپرگلیسمی هنگام ورزش در دیابت نوع اعبارتند از:

١- کنترل گلوکز خون قبل و بعد و در هنگام ورزش

۲- به تعویق انداختن ورزش اگر قند خون بیشتر از mg 250 بوده و کتون بادی وجود داشته باشد.

٣- اگر قند خون کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد قبل از انجام ورزش باید کربوهیدرات مصرف شود.

۴- کنترل گلوکز خون در حین ورزش و نیز مصرف کربوهیدرات جهت جلوگیری از هیپوگلیسمی

۵- کاهش دوز انسولین قبل از ورزش و تزریق آن در محل‌هایی که در ورزش فعال نیست.

۶- افزایش مصرف غذا تا ۲۴ ساعت بعد از ورزش برحسب شدت و مدت زمان فعالیت ورزشی.

در دیابت نوع II شیوع هیپوگلیسمی ناشی از ورزش کمتر است ولی ممکن است همراه با مصرف انسولین و دارو‌های محرک‌ترشح انسولین دیده شود.

کنتراندیکاسیون نسبی ورزش:

رتینوپاتی پرولیفراتیو درمان نشده به دلیل احتمال خونریزی زجاجیه یا دکولمان شبکیه، یکی از کنتراندیکاسیون‌های نسبی ورزش سنگین است.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.