ریسک فاکتور‌های ترومبوآمبولی ریوی – عوامل خطر لختگی خون در عروق ریه

0

التهاب و فعال شدن پلاکت‌ها: ‌

تریاد ویرشو شامل: الف) التهاب، ب) افزایش انعقادپذیری و ج) آسیب آندوتلیال است که موجب فعال شدن پلاکت و آزادسازی ذرات کوچک می‌شود. ترومبوز وریدی در شرایط استاز، فشار پایین اکسیژن و Up – regulation ژن‌های پیش التهابی ایجاد می‌شود.

وضعیت‌های پروترومبیک و موتاسیون‌های اتوزوم غالب: دو مورد از شایع‌ترین موتاسیون‌های اتوزوم غالب که موجب وضعیت پروترومبیک می‌شوند عبارتند از:

۱- موتاسیون در فاکتور ۵ لیدن ٢- موتاسیون در ژن پروترومبین

کمبود مهارکننده‌های انعقادی: پروتئین C، پروتئین Sو آنتی ترومبین؛ مهارکننده‌های انعقادی هستند که کمبود آن‌ها می‌تواند موجب ترومبوآمبولی وریدی شود اما این وضعیت نادر است.

سندرم آنتی بادی ضدفسفولیپید: این سندرم شایع‌ترین علت اکتسابی ترومبوفیلی بوده و موجب ترومبوز‌های وریدی و شریانی می‌گردد.

سایر فاکتور‌های مستعدکننده: دیگر عوامل زمینه ساز شایع عبارتند از: کانسر، چاقی، سیگار، هیپرتانسیون سیستمیک شریانی، بیماری ریوی انسدادی مزمن (COPD)، بیماری کلیوی مزمن، تزریق خون، مسافرت هوایی طولانی مدت، آلودگی هوا، قرص‌های ضدبارداری حاوی استروژن، حاملگی، هورمون درمانی بعد از یائسگی (HRT)، جراحی و تروما

التهاب، استعداد به ترومبوز را افزایش می‌دهد؛ لذا بیماری‌هایی مثل پسوریازیس و بیماری‌های التهابی روده (IBD) ریسک ترومبوآمبولی وریدی (VTE) را بالا می‌برند.

بی‌تحرکی شایعترین علت آمبولی ریه کشنده است. به ازای هر ۲ ساعت در روز افزایش دیدن تلویزیون، ۴۰٪ شانس آمبولی ریه کشنده افزایش می‌یابد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.