تنوسینوویت دکورون چیست و چگونه درمان می‌شود؟

0

تنوسینوویت De Quervain

اتیولوژی: در این بیماری، التهاب تاندون عضلات ابدوکتور پولیسیس لونگوس و اکستانسور پولیسیس برویس وجود دارد. این التهاب معمولا ناشی از حرکات چرخشی مکرر مچ دست می‌باشد.

اپیدمیولوژی: این اختلال در زنان باردار و نیز در مادرانی روی می‌دهد که کودکانشان را در حالی نگه می‌دارند که انگشت شست‌شان به سمت خارج (Outstretched) قرار می‌گیرد.

تظاهرات بالینی: وقتی بیمار چیزی را با انگشت شست می‌گیرد (مانند نیشگون گرفتن)، دچار درد می‌شود. تورم و تندرنس روی زایده استیلوئید رادیال وجود دارد. تست Finkelstein مثبت است از بیمار خواسته می‌شود که انگشت شست را در کف دست قرار دهد و انگشتان دیگر را روی آن جمع کند. در این حال انحراف مچ دست به سمت اولنار باعث درد در غلاف تاندون گرفتار در ناحیه استیلوئید رادیال می‌شود.

درمان درمان اولیه شامل آتل‌بندی مچ دست و مصرف NSAID است ولی در موارد شدید یا مقاوم، تزریق گلوکوکورتیکوئید بسیار مفید است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.