درمان هیپرکالمی حاد – افزایش پتاسیم خون

0

در صورت ایجاد تغییرات ECG در جریان هیپرکالمی، باید درمان سریع و اورژانسی انجام شود؛ همچنین در هیپرکالمی شدید پتاسیم پلاسما بیشتر یا مساوی ۶.۵ حتی در نبود تغییرات ECG درمان سریع اندیکاسیون دارد، چرا که تغییرات ECG در پیش بینی احتمال توکسیسیته قلبی ارزش محدودی دارند.

درمان هیپرکالمی به ۳ مرحله زیر تقسیم می‌شود:

١- مقابله نوری با اثرات قلبی هیپرکالمی: تجویز کلسیم IV از قلب در برابر هیپرکالمی حفاظت می‌نماید.

٢- کاهش سریع پتاسیم پلاسما به کمک شیفت به داخل سلول توسط انسولین و گلوکز

۳- B2 آگونیست آلبوترول

در بیماران با حجم طبیعی (یوولمیک) و هیپرولمیک با فانکشن طبیعی کلیه، می‌توان از دیورتیک‌های Loop و تیازیدی برای درمان هیپرکالمی استفاده کرد.

در درمان روتین هیپرکالمی، بی‌کربنات وریدی نقش ندارد.

بی‌کربنات فقط برای افرادی که هیپرکالمی و اسیدوز متابولیک همزمان دارند به کار برده می‌شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.