درمان هیپرکلسمی یا افزایش کلسیم خون چیست و به چه صورت انجام می‌شود؟

0

درمان هیپرکلسمی و هیپرکلسمی خفیف: در این حالت کلسیم سرم بین ۱۱ تا ۱۱/ ۵ بوده و بیمار معمولا بی‌علامت است و فقط با آزمایشات روتین، هیپرکلسمی تشخیص داده می‌شود. هیپرکلسمی خفیف و بی‌علامت، نیازی به درمان نداشته و فقط باید علت زمینه‌ای درمان گردد.

هیپرکلسمی علامتدار: هنگامی که س طح کلسیم به بیشتر ازmg/dl۱۲ – ۱۳ می‌رسد به خصوص اگر حاد باشد ممکن است بیمار دچار التارژی، استوپور، کوما و علائم گوارشی (تهوع، استفراغ، یبوست و پانکراتیت) شود. هیپرکلسمی شدید و علامتدار صرف نظر از عامل زمینه‌ای باید سریعا تحت درمان قرار گیرد. اقدامات درمانی به قرار زیر هستند ا ۱- مایع درمانی با۶-۴ لیتر نرمال سالین در طی ۲۴ ساعت، اولین اقدام درمانی است. در مواردی که بیمار CHF دارد همراه با مایع درمانی، دیورتیک Loop هم تجویز می‌گردد ولی در سایر موارد تا جایگزینی مناسب حجم نباید دیورتیک Loop تجویز گردد.

۲- در مواردی که آزادسازی کلسیم از استخوان زیاد است مثل هیپرپاراتیروئیدی و بدخیمی، باید از بیس فسفونات‌ها که بازجذب کلسیم از استخوان را مهار می‌کنند، استفاده نمائیم. بیس فسفونات‌هایی که برای درمان هیپرکلسمی ناشی از بدخیمی به کار برده می‌شوند، عبارتند از

الف) زولدرونیک اسید

ب) پامید رونات

ج) اتیدرونات.

۳- هنگامی که اصلاح سریع هیپرکلسمی شدید مورد نظر است از کلسی تونین زیرجلدی استفاده می‌شود.

۴- از نیترات گالیوم می‌توان به جای بیس فسفونات‌ها استفاده کرد ولی نفروتوکسیک است.

۵- در مواردی که هیپرکلسمی به بیس فسفونات‌ها مقاوم می‌باشد می‌توان از دانوزوماب استفاده کرد.

۶- در هیپرکلسمی ناشی از افزایش OH) 2 Vit D) 1،۲۵ از هیدروکورتیزونوریدی ۱۰۰- ۳۰۰mg روزانه یا پردنیزولون خوراکی با دوز ۴۰-۶۰mg روزانه به مدت ۳ تا ۷ روز استفاده می‌نمائیم. کتوکونازول، کلروکین و هیدروکسی کلروکین نیز گاهی در هیپرکلسمی ناشی از افزایشOH) 2 VitD) 1، ۲۵ استفاده می‌شوند.

۷- دیالیز در موارد شدید ممکن است انجام شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.