دیابت در زمان حاملگی چطور تشخیص داده می‌شود؟

0

غربالگری و تشخیص دیابت حاملگی: غربالگری باید بین هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ انجام شود، اما در زنان با ریسک فاکتور‌های مهم دیابت، غربالگری زودتر انجام می‌شود.

روش دو مرحله‌ای:

در این رویکرد، غربالگری و تشخیص دیابت حاملگی در ۲ مرحله جداگانه صورت می‌گیرد:

١- تست غربالگری: تست غربالگری به این صورت است که ۵۰ گرم گلوکز خوراکی تجویز می‌شود و یک ساعت بعد، س طح گلوکز وریدی اندازه‌گیری می‌شود. اگر پس از یک ساعت، سطح گلوکز برابر یا بیشتر از mg/dl ۱۴۰ باشد، باید تست تحمل گلوکز خوراکی ۳ساعته (OGTT) انجام شود.

در صورتی که سطح آستانه mg/dl ۱۳۰-۱۳۵ در نظر گرفته شود، تعداد موارد دیابت حاملگی به ۱۰٪ افزایش می‌یابد. به کار بردن هردو سطح آستانه قابل قبول است.

تست غربالگری را می‌توان در هر س اعتی از روز و بدون توجه به زمان آخرین وعده غذایی انجام داد.

۲- تست تحمل گلوکز خوراکی ۳ ساعته (OGTT): برای انجام این تست، بیمار باید از ۳ روز قبل تحت یک رژیم غذایی بدون محدودیت کربوهیدرات باشد و سپس در حالت ناشتا از شب قبل مراجعه کند. پس از گرفتن یک نمونه خون در حالت ناشتا، ۱۰۰ گرم گلوکز خوراکی به بیمار داده می‌شود و۱، ۲ و ۳ ساعت پس از ان نمونه‌های بعدی گرفته می‌شوند.

در صورتی که ۲ مقدار از ۴ مقدار گلوکز اندازه‌گیری شدهOGTT برابر یا بالاتر از مقادیر طبیعی باشد، تشخیص دیابت حاملگی قطعی می‌شود.

روش یک مرحله‌ای:

این روش جایگزینی برای روش دو مرحله‌ای غربالگری می‌باشد. در این روش یک مرحله‌ای، عدم تحمل گلوکز در دوران حاملگی با آزمون OGTT ۲ ساعته پس از مصرف ۷۵ گرم گلوکز خوراکی ارزیابی می‌شود. این رویکرد عملی‌ترین روش در جمعیت‌های پرخطر می‌باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.