مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری فشارخون

0

معمولا فشارخون سیار ۲۴ ساعته و فشارخونی که در منزل اندازه‌گیری می‌شود؛ پایین‌تر از فشارخون اندازه‌گیری شده در مطب می‌باشد.

ثبت فشارخون سیار ۲۴ ساعته، که چندین مرتبه در شبانه روز فشارخون را اندازه‌گیری می‌کند، ارزیابی دقیق‌تری از بارعروقی هیپرتانسیون به دست می‌آورد.

فشارخون اندازه‌گیری شده در منزل (شامل دستگاه‌های ثبت ۲۴ ساعته فشارخون) به صورت قابل اعتمادی، آسیب ارگان‌های هدف را پیش بینی می‌کند.

تغییرات شبانه روزی فشارخون:

فشارخون در ساعات اولیه بیداری بالاتر از سایر اوقات روز می‌باشد. شیوع سکته مغزی و قلبی نیز در ساعات اولیه صبح بالاتر است. فشارخون شبانه ۲۰-۱۰٪ پایین‌تر از فشارخون در روز می‌باشد.

کرایتریا‌های تشخیصی هیپرتانسیون: کرایتریای تشخیصی هیپرتانسیون براساس تغییرات شبانه روزی فشارخون عبارت است از:

۱- میانگین فشارخون زمان بیداری مساوی یا بیشتر از mmHg۱۳۵/ ۸۵

۲- فشارخون در حالت خواب، مساوی یا بیشتر از mmHg۱۲۰/ ۷۵

مقادیر ذکر ش ده نزدیک و تقریبا معادل به فشارخون mmHg۱۴۰ / ۹۰ اندازه‌گیری شده در مطب می‌باشند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.