معیارهای تشخیص سندرم آنتی فسفولیپید چه هستند؟

0

معیار‌های بالینی

١- ترومبوز عروقی: وقوع یک یا چند مورد بالینی ترومبوز شریانی، وریدی یا عروق کوچک. ترومبوز باید بدون وجود شواهدی از التهاب در جدار عروق باشد.

۲- عوارض حاملگی

الف) یک یا چند مرگ جنینی در هفته ۱۰ حاملگی یا بعد از آن در جنین با مورفولوژی طبیعی

ب) یک یا چند تولد پره ماچور قبل از ۳۴ هفتگی در جنین با مورفولوژی طبیعی

ج) وجود ۳ یا بیشتر سقط خود به خودی غیرقابل توجیه متوالی قبل از هفته ۱۰ حاملگی

معیار‌های آزمایشگاهی

۱- لوپوس آنتی کوآگولان (LAC): وجود دو یا چند مرتبه LAC در پلاسما با فواصل حداقل ۱۲ هفته

۲- آنتی بادی ضد کاردیولیپین (acL): از نوع IgM یا IgG در سرم در دو یا چند مرتبه آزمایش با فواصل حداقل ۱۲ هفته (به کمک تست الیزا)

۳- آنتی بادی ضد B2 – گلیکوپروتئین: از نوع IgM یا IgG در سرم در دو یا چند مرتبه آزمایش با فواصل حداقل ۱۲ هفته (به کمک تست الیزا)


در صورت وجود حداقل یک معیار بالینی و یک معیار آزمایشگاهی، سندرم آنتی فسفولیپید، تشخیص داده می‌شود.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.