ASD چیست؟ شیوه تشخیص و علائم این بیماری قلبی

0

معاینه فیزیکی

۱- قدرت ضربان بطن راست در پایین حاشیه چپ استرنوم، افزایش پیدا می‌کند.

۲- Widely Split and Fixed S2: صدای دوم قلب، جداشدگی پهن و ثابتی دارد که با دم تغییر نمی‌کند.

٣- تمام بیماران، سوفل Ejection سیستولیک دارند که در بالای حاشیه چپ استرنوم، بهتر سمع می‌شود. این سوفل ناشی از افزایش جریان خون از دریچه پولمونری طبیعی است.

۴- در مواقعی که شانت چپ به راست بزرگی وجود داشته باشد، سوفل میددیاستولیک در پایین حاشیه چپ استرنوم شنیده می‌شود که ناشی از عبور جریان افزایش یافته خون از دریچه‌تریکوسپید طبیعی است .

در ASD اولیه (Primum)، یک سوفل هولوسیستولیک اضافه در آپکس شنیده می‌شود که می‌تواند ناشی از ایجاد شکاف در لت قدامی دریچه میترال و در نتیجه نارسایی می‌ترال باشد.

تشخیص

ECG: ویژگی‌های ASD در ECG بستگی به اندازه و نوع نقص دارد:

۱- در موارد نقص بزرگ سوراخ ثانویه، سینوس وریدی یا سینوس کرونری بدون سقف، در ECG شواهدی از بزرگی دهلیز راست، هیپرتروفی بطن راست و انحراف محور به راست دیده می‌شود.

۲- در ASD اولیه، مثل سایر موارد نقایص دهلیزی بطنی، انحراف محور به بالا (Superior axis) وجود دارد.

CXR

CXR برای تخمین میزان شانت چپ به راست کمک‌کننده است. در شانت‌های کوچک، CXR طبیعی است. با افزایش اندازه شانت، طرح عروق ریوی و اندازه قلب افزایش می‌یابد.

اکوکاردیوگرافی:

در اغلب موارد تایید تشخیص ASD و تعیین محل آن، از طریق اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک (TTE) صورت می‌گیرد. ASD سینوس وریدی استثناء است و در این موارد اکوی ترانس ازوفاژیال (اکو از طریق مری لازم است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.