چه داروهایی می‌توانند باعث افزایش پتاسیم خون شوند – علل دارویی هیپرکالمی

0

بیشتر دارو‌هایی که موجب هیپرکالمی می‌شوند، محور رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون را مهار می‌کنند. مهارکننده‌های ARBs ، ACE، مهارکننده‌های رنین، مهارکننده‌های رسپتور مینرالوکورتیکوئید‌ها (MLR)، از علل دارویی شایع هیپرکالمی می‌باشند؛ به ویژه اگر در همراهی با هم تجویز شوند.

۱- یک OCP خوراکی به نام ۲۸-Yasmin که حاوی پروژستین دروزپیرنون است با مهار MLR موجب هیپرکالمی در بیماران مستعد می‌گردد.

۲- سیکلوسپورین، تاکرولیموس، NSAIDs، مهارکننده‌های ۲-COX و بتابلوکر‌ها با مکانیسم‌های متعددی موجب هیپرکالمی می‌گردند؛ البته همه آن‌ها موجب هیپوآلدوسترونیسم هیپورنینمیک می‌شوند.

۳- دارو‌هایی که با بلوک کانال‌های اپی تلیالی سدیم (ENac) موجب هیپرکالمی می‌شوند؛ عبارتند از

الف) آمیلوراید ب)‌تریامترن ج)‌تری متوپریم (TMP) د) پنتامیدین ه) نافاموستات (Nafamostat)

دیورتیک‌ها با ایجاد هیپرآلدوسترونیسم ثانویه سبب هیپوکالمی می‌شوند و نه هیپرکالمی


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.