غربالگری کانسر چیست و در مورد چه سرطان‌هایی به صورت روتین انجام می‌شود؟

0

۳ سرطانی که به صورت رایج تحت غربالگری قرار می‌گیرند، عبارتند از:

۱- کانسر پستان ٢- کانسر سرویکس ۳- کانسر کولورکتال

کانسر پستان:

غربالگری کانسر پستان به کمک ماموگرافی از سن ۴۰ سالگی آغاز شده و هر ساله باید تکرار شود.

کانسرسرویکس:

غربالگری کانسر سرویکس به کمک پاپ اسمیر، میزان مرگ و میر ناشی از کانسر سرویکس را کاهش داده است.

پاپ اسمیر باید از سن ۲۱ سالگی آغاز شود. فاصله بین پاپ اسمیر‌ها باید ۳ سال باشد. با رسیدن به ۳۰ سالگی روش غربالگری ارجح، ترکیب پاپ اسمیر و تست HPV هر۵ سال می‌باشد. لذا از سن ۳۰ تا ۶۵ سالگی روش غربالگری ارجح برای کانسرسرویکس، ترکیب پاپ اسمیرو تست HPV هر۵ سال می‌باشد. با رسیدن به ۶۵ سالگی، اگر نتایج تست‌های غربالگری ۱۰ سال گذشته طبیعی باشد، دیگر لازم به ادامه انجام تست‌های غربالگری نیست. همچنین در زنانی که به علل غیرسرطانی تحت هیسترکتومی قرار گرفته‌اند، غربالگری کانسرسرویکس لازم نمی‌باشد.

انجام پاپ اسمیر قبل از ۲۱ سالگی (حتی در افرادی که از نظر جنسی فعال هستند) توصیه نمی‌گردد چرا که خطرات آن بیشتر از فواید آن می‌باشد

کانسر کولورکتال:

غربالگری کانسر‌های کولورکتال به روش‌های زیر صورت می‌گیرد:

١- سیگموئیدوسکوپی: از ۵۰ سالگی هر ۵ سال ۲- تست خون مخفی: از ۵۰ سالگی به صورت سالیانه ٣- کولونوسکوپی: از ۵۰ سالگی هر ۱۰ سال

۴- تست DNA مدفوع: از ۵۰ سالگی؛ فواصل زمانی آن مشخص نمی‌باشد.

۵- تست ایمنوشیمیایی مدفوع (FIT): از ۵۰ سالگی به صورت سالیانه ۶- CT کولونوگرافی: از ۵۰ سالگی، هر ۵ سال


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.