غشای یاخته چیست و چه ساختار و عملکردی دارد؟

0

بیشترین مولکول‌های سازنده غشای یاخته، فسفولیپید‌ها هستند که به صورت دولایه آرایش یافته‌اند. سر‌های یک لایه در تماس مستقیم با سیتوپلاسم و سر‌های لایه دیگر در تماس مستقیم با مایع اطراف یاخته هستند. ” پروتئین‌های غشا انواع گوناگونی دارند؛ مانند: پروتئین‌های کانالی، ناقل، آنزیمی، گیرنده هورمون و پادتن‌هایی که به عنوان گیرنده آنتی ژن عمل می‌کنند.

کربوهیدارت‌های غشا، زنجیره‌هایی از مونوساکارید‌ها هستند. مولکول‌های کوچک به دو روش از غشا عبور می‌کنند:

از لابه لای فسفولیپید‌ها و با کمک پروتئین‌ها.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.