مراحل گوارش و جذب پروتئین‌ها

0

گوارش شیمیایی پروتئین‌ها، توسط آنزیم پپسین در محیط اسیدی معده آغاز می‌شود. پپسین، پروتئین‌ها را به مولکول‌های کوچکتر (پپتید‌ها) تبدیل می‌کند.

و در روده باریک، پروتئاز‌های لوزالمعده و آنزیم‌های روده باریک، پروتئین‌ها را تجزیه و به آمینواسید‌ها تبدیل می‌کنند. ” بیشتر آمینواسید‌ها از طریق هم انتقالی (همراه با سدیم) به یاخته پرز وارد می‌شوند. و آمینواسید‌ها از طریق انتشار تسهیل شده از یاخته‌های پوششی پرز به مایع بین یاخته‌ای و سپس مویرگ‌های خونی پرز وارد می‌شوند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.