نارسایی آئورت: چیزهایی که در معاینه بیماران مبتلا پیدا می‌شود

0

در معاینه بالینی بیماران مبتلا به نارسایی آئورت موارد زیر مشاهده می‌گردد:

١- بزرگی قلب در CXR

۲- نقطه حداکثر پالس قلب (PMI)، منتشر شده و به سمت خارج (لترال) جابجا می‌شود.

٣- فشارخون دیاستولی پایین و در نتیجه فشار نبض بالا (فشار نبض پهن)

۴- S1 نرم و گالوپ S3 حتی در صورت عدم وجود نارسایی قلبی

۵- افزایش و کاهش ناگهانی شدت نبض

۶- نبض کاروتید دوکوهانه (Bifid Carotid Pulses)

۷- نبض Quinck’s: قرمز شدن سیستولیک و رنگ پریدگی دیاستولیک بستر ناخن با فشار

۸- علامت Musset’ s: احساس ضربه زدن از درون سر

۹- نبض کوریگان: نبض پروجهنده کاروتید با کاهش‌های ناگهانی و سریع

این علائم فقط در صورت تغییرات جبرانی قلب یافت می‌شوند و در نتیجه در بیماران مبتلا به نارسایی حاد دریچه آئورت دیده نمی‌شوند.

یافته‌های سمعی

۱- یک سوفل دیاستولیک Decrescendo تیپیک در سمت راست یا سمت چپ استرنوم شنیده می‌شود. این سوفل در پایان بازدم و با خم شدن به جلو شدت یافته و بهتر شنیده می‌شود.

٢- وجود یک رامبل دیاستولیک در کنار چپ استرنوم ممکن است با تنگی دریچه می‌ترال اشتباه گرفته شود، به این رامبل، سوفل Austin-Flint گفته می‌شود.

۳- یک سوفل سیستولیک نرم (Soft) به علت حجم ضرب‌های زیاد ممکن است وجود داشته باشد.

ECG: در ECG این بیماران هیپرتروفی بطن چپ که اغلب با موج Qباریک و عمیق همراه است دیده می‌شود.

CXR: در CXR، اتساع آئورت و بطن چپ مشهود است.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.