نحوه گوارش و جذب لیپیدها در دستگاه گوارش را توضیح بدهید

0

لیپید‌ها فراوان‌ترین لیپید‌های رژیم غذایی، ‌تری گلیسرید‌ها هستند که معمولا آن‌ها را چربی می‌نامند.

هر مولکول تری گلیسرید، شامل یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب است. به مقدار کمی از چربی‌ها توسط لیپاز معده و بیشتر آن‌ها توسط آنزیم‌های موجود در دوازدهه آبکافت می‌شوند.

گوارش و جذب لیپید‌ها و در روده باریک

برخی ترکیبات صفرا (نمک‌های صفراوی و فسفولیپید لسیتین) و حرکات مخلوط‌کننده، چربی‌ها را به قطره‌های ریز تبدیل می‌کنند تا لیپاز لوزالمعده بتواند بر آن‌ها اثر کند. و در دوازدهه، لیپاز و سایر آنزیم‌های تجزیه‌کننده لیپید‌ها، ‌تری گلیسرید‌ها و لیپید‌های دیگر را آبکافت می‌کنند.

مولکول‌های حاصل از گوارش چربی‌ها به درون یاخته‌های پرز انتشار می‌یابند و درون این یاخته‌ها مجددا به‌تری گلیسرید‌ها تبدیل می‌شوند.

درون یاخته‌های پرز، ‌تری گلیسریدها همراه با پروتئین‌ها، فسفولیپید‌ها و کلسترول به شکل کیلومیکرون در می‌آیند.

کیلومیکرون‌ها با برون رانی به مایع بین یاخت‌های و سپس مویرگ‌های لنفی وارد می‌شوند.

۲کیلومیکرون‌ها همراه با سایر موادی که به مویرگ‌های لنفی جذب می‌شوند، در نهایت با ورود به سیاهرگ زیر ترقو‌ه‌ای وارد جریان خون می‌شوند.

لیپید‌های کیلومیکرون در کبد یا بافت چربی ذخیره می‌شوند. در کبد، از این لیپید‌ها، مولکول‌های لیپوپروتئین ساخته می‌شود که انواع لیپید‌ها را در خون به سوی بافت‌ها منتقل می‌کنند. دو نوع از لیپوپروتئین‌هایی که در کبد ساخته می‌شوند، عبارتند از: ۰ لیپوپروتئین کم چگال ( LDL) 0 لیپوپروتئین پرچگال ( HDL ).

– LDL کلسترول بیشتر و HDL پروتئین بیشتر دارد.

کلسترول موجود در LDL به دیواره سرخرگهامی چسبد و به تدریج مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود می‌کند.

– HDL کلسترولی را که در حال رسوب کردن در دیواره سرخرگ است، جذب می‌کند.

علت‌های افزایش LDL: مصرف چربی‌های اشباع، چاقی، کم تحرکی و مصرف بیش از حد کلسترول

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.