نوار ریه در بیماری‌های انسدای و تحدیدی ریه به چه صورت است؟

0

در اختلالات انسدادی، نسبت FEV1 به FVC پایین است. نسبت FEV1 / FVC در بیمار‌های انسدادی کمتر از ۷۰٪ می‌باشد. بیماری‌هایی که دارای الگوی انسدادی هستند، عبارتند از:

آسم، برونشیت مزمن، آمفیزم، برونشکتازی و فیبروز کیستیک

بیماری‌های رستریکتیو به صورت TLC کمتر از ۸۰٪ مقدار پیش بینی شده، تعریف می‌شوند. هرچقدر TLC کمتر باشد، اختلالات رستریکتیو شدیدتر است.

TLC بیشتر از ۱۲۰٪ مقدار پیش بینی شده، مطرح‌کننده پرهوایی می‌باشد.

 


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.