چه آزمایش‌هایی برای بررسی هپاتیت ویروسی باید درخواست شوند؟

0

اختلالات هپاتوسلولر در اختلالات هپاتوسلولر، افزایش AST و ALT بیشتر از آلکالن فسفاتاز است. در اختلالات هپاتوسلولر باید آزمایشات زیر انجام شود

۱- جهت بررسی هپاتیت ویروسی باید تست‌های زیر صورت پذیرند:

الف) IgM HAV Ab

ب) IgM HBc Ab و HBsAg

HCV-RNA (ج

د) IgM HEV Ab (بسته به شرایط بیمار)

٢- ممکن است بررسی از نظر هپاتیت D هپاتیت E، ویروس CMV و EBV لازم باشد.

۳- بررسی ANA و ایمنوگلوبولین‌های اختصاصی جهت تشخیص هپاتیت اتوایمیون

در اختلالات کلستاتیک، افزایش آلکالن فسفاتاز بیشتر از ALT و AST می‌باشد.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.