هیپرکلسمی یا افزایش کلسیم خون چه علت‌هایی دارد؟

0

تشخیص‌های افتراقی هیپرکلسمی

۱- هیپرکلسمی ناشی از بدخیمی: شایعترین علت هیپرکلسمی در بیماران بستری در بیمارستان، کانسر (بدخیمی) می‌باشد. علل شایع هیپرکلسمی ناشی بدخیمی عبارتند از: کارسینوم‌های پستان، کلیه، سلول سنگفرشی، تخمدان، میلوم مولتیپل و لنفوم

٢- هیپرپاراتیروئیدی اولیه، ثانویه، ثالثیه: شایعترین علت هیپرکلسمی در بیماران سرپایی و سالم، هیپرپاراتیروئیدی اولیه است.

۳- هیپرکلسمی هیپوکلسیوریک‌فامیلیال (FHH): هیپرکلسمی خفیف(mg/ dl ۱۲–۱۱) به همراه افزایش خفیف یا میزان طبیعی PTH در یک بیمار بی‌علامت به نفع هیپرکلسمی هیپوکلسیوریک‌فامیلیال می‌باشد.

۴- اختلالات گرانولوماتوز: سارکوئیدوز، سل و بیماری‌های قارچی مهمترین بیماری گرانولوماتوز هستند که سبب هیپرکلسمی می‌شوند.

۵- اختلالات آندوکرین الف) هیپرتیروئیدی: نیمی از مبتلایان به هیپرتیروئیدی، دچار هیپرکلسمی خفیف می‌باشند که معمولا کمتر از mg/dl ۱۱ است.

ب) فئوکروموسیتوم ج) نارسایی آدرنال د) تومور سلول‌های جزایر لانگرهانس ه) ویپوما

۶- سندرم شیر – قلیا

۷- بی‌تحرکی

۸- نارسایی حاد و مزمن کلیه

۹- تغذیه وریدی (پارانترال)

۱۰- هیپرپروتئینمی

۱۱- دارو‌ها: دیورتیک‌های تیازیدی، آمینوفیلین، تئوفیلین، ویتامین A و D، تاموکسیفن، استروژن، لیتیوم، فوسکارنت

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.