چگونه با آزمایش علت پایین آمدن قند خون یا هیپوگلیسمی را تشخیص بدهیم؟

0

برای افتراق علل هیپوگلیسمی باید میزان گلوکز، انسولین، C- peptide، پروانسولین و بتاهیدروکسی بوتیرات سنجیده شود.

۱- در هیپوگلیسمی ناشی از انسولین اگزوژن، پروانسولین و C-peptide کاهش می‌یابد که حاکی از مهار‌ترشح انسولین می‌باشد.

۲- افزایش انسولین، پروانسولین و C- peptide همراه با هیپوگلیسمی به نفع انسولینوما، هیپرپلازی سلول‌های بتایا اثر یک محرک‌ترشح انسولین (سولفونیل اوره یا مگلیتینید) است.

انسولین بالا به همراه پروانسولین و C – peptide پایین در همراهی با هیپوگلیسمی به نفع مصرف انسولین اگزوژن است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.