پنوموتوراکس چه علائمی دارد و چطور درمان می‌شود؟

0

تعریف:

به تجمع هوا در فضای پلور، پنوموتوراکس گفته می‌شود. در این حالت فشار پلور مثبت شده و بر روی ریه زیرین فشار وارد می‌کند.

علائم بالینی:

بیماران مبتلا به پنوموتوراکس غالبا با شروع حاد تنگی نفس مراجعه می‌کنند. یافته‌های معاینه عبارتند از: تاکیکاردی، کاهش صدا‌های تنفسی، کاهش Friction rub Tactile fremitus مربوط به پلور، آمفیزم زیرجلدی، هیپرزونانس و انحراف تراشه به سمت مخالف

تشخیص:

تشخیص از طریق انجام CXR ایستاده در انتهای بازدم داده می‌شود. در CXR موارد زیر دیده می‌شوند:

۱- جداشدگی پلور ویسرال از پلور پاریتال ۲- مشاهده هوا در بین پلور ویسرال و دیواره قفسه سینه.

اگر گرافی در انتهای بازدم گرفته شود، دانسیته ریه افزایش یافته و اختلاف بین پارانشیم ریه و گاز داخل پلور واضح‌تر می‌گردد.

برای ارزیابی سریع پنوموتوراکس می‌توان از سونوگرافی پرتابل استفاده نمود.

درمان:

برای درمان پنوموتوراکس قابل توجه، غالبا باید لوله توراکوستومی تعبیه شده و ساکشن و به دنبال آنWater- seal drainage صورت گیرد. البته اگر پنوموتوراکس کوچک بوده و بیمار دیسترس نداشته باشد، می‌توان تنها بیمار را Observe نمود. اگر ادامه نشت هوا از یک فیستول برونکوپلورال وجود نداشته باشد، هوای داخل پلور وارد خون شده بازجذب می‌شود و پنوموتوراکس برطرف می‌گردد.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.