گوارش در معده چگونه صورت می‌گیرد؟

0

به میزان چین خوردگی‌های دیواره معده با پر شدن آن کاهش و هنگام تخلیه آن افزایش می‌یابد.

گوارش غذا در معده در اثر شیره معده و حرکات آن انجام می‌شود. |‌ترشحات معده توسط یاخته‌های پوششی سطحی و یاخته‌های غده‌های معده تولید می‌شوند.

مخاط معده، توسط لایه ژله‌ای و بیکربنات، در برابر اسید و آنزیم محافظت می‌شود.

– پروتئاز‌های معده (پپسینوژن) آنزیم‌هایی غیرفعال‌اند و در اثر کلریدریک اسید به پپسین تبدیل می‌شوند.

آنزیم پپسین، پروتئاز فعال است و با شکستن تعدادی از پیوند‌های پپتیدی، پروتئین را به مولکول‌های کوچک‌تر تبدیل می‌کند.

پپسین خود با اثر بر پپسینوژن، تبدیل آن را سریع‌تر می‌کند.

نتایج حاصل از تخریب یاخته‌های کناری غدد معده: ۱- کمبود عامل داخلی که منجر به کم خونی می‌شود. ۲ کمبود کلریدریک اسید که موجب اختلال در گوارش پروتئین‌ها می‌شود.

در صورت برداشتن معده، عامل داخلی‌ترشح نمی‌شود و فرد علاوه بر اختلال در گوارش پروتئین‌ها، به کم خونی شدید مبتلا می‌شود.

غده‌های معده، در لایه مخاطی قرار دارند.

حفره‌های معده، جزء غدد معده محسوب نمی‌شوند. یاخته‌های پوششی این حفرات، ماده مخاطی و بیکربنات می‌سازند.

در غده‌های معده و تعداد یاخته‌های‌ترشح‌کننده هورمون، کم‌تر از سایر انواع یاخته هاست.

ترشحات یاخته‌های درون ریز (ترشح‌کننده هورمون) وارد شیره معده نمی‌شوند؛ چون هورمونهابه خون میریزند.

یاخته‌های درون ریز معده، در غده‌های مجاور پیلور قرار دارند.

یاخته‌های‌ترشح‌کننده ماده مخاطی به حفرات معده نزدیک ترند.

یاخته‌های کناری از سایر یاخته‌ها بزرگترند.

همه یاخته‌های پوششی حفره‌ها و غده‌های معده، از نوع استوانه‌ای یک لایه‌ای هستند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.