آزمایش حاملگی یا BHCG چیست و به جز تشخیص بارداری برای چه ممکن است درخواست شود؟

0

نام آزمایش:

Human Chorionic Gonadotrropin

نام‌های دیگر آزمایش با نام‌های اختصاری:

Pregnancy Test، BHCG، BHCG Titre

چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟

جهت تأیید و پایش بارداری یا سقط، بررسی وجود تومور و بررسی حاملگی خارج رحمی درخواست می‌شود.

نمونه مورد نیاز: نمونه خون وریدی یا نمونه ادرار تازه

آمادگی قبل از انجام آزمایش: آمادگی خاصی احتیاج ندارد.

HCG هورمونی است که در خانم‌های باردار توسط جفت ساخته می‌شود. این هورمون ۱۰ روز پس از عدم رخ دادن قاعدگی قابل تشخیص خواهد بود (با روش‌های جدید‌تر می‌توان بین ۵ تا ۷ روز بعد نیز تشخیص داد). وجود HCG طی اولین هفته‌های بارداری جهت نگهداری از جسم زرد ضروری است. تولید HCG باعث تثبیت بارداری در ۸ تا ۱۰ هفته ابتدایی می‌شود.

مقدار این هورمون در هفته ۱۰ بارداری به بیشترین حد خود می‌رسد و تا آخر بارداری به مرور کاهش می‌یابد و بعد از زایمان طی چند هفته به میزان غیر قابل تشخیصی می‌رسد. HCG به وسیله تومور‌های تخم لقاح یافته (Germ Cell) نیز تولید می‌شود. در مردان نیز جهت بررسی وجود تومور‌های بیضه این آزمایش درخواست می‌گردد.

جهت پایش سقط جنین و تومور‌ها این آزمایش به صورت سریالی درخواست می‌شود. در روز‌های ابتدایی بارداری، هر دو تا سه روز، میزان هورمون دو برابر می‌شود ولی در حاملگی خارج رحمی میزان هورمون به کندی بالا می‌رود.

بعد از سقط نیز میزان این هورمون به سرعت پایین می‌آید که در غیر این صورت می‌توان به وجود بقایای بارداری در داخل رحم مشکوک شد. آزمایش روی نمونه خون، حساس‌تر و دقیق‌تر از نمونه ادرار می‌باشد. این آزمایش جهت غربالگری سلامت جنین در سه ماهه دوم نیز استفاده می‌شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.