آزمایش BUN چیست و چگونه تفسیر می‌شود؟

0

نام آزمایش:

Blood Urea Nitrogen

نام‌های دیگر آزمایش با نام‌های اختصاری:

Urea Nitrogen، BUN

چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟

جهت ارزیابی عملکرد کلیه و پایش تأثیر دیالیز روی کلیه درخواست می‌شود. این آزمایش می‌تواند بخشی از برنامه چکاپ سلامت باشد.

نمونه مورد نیاز: نمونه خون وریدی

آمادگی قبل از انجام آزمایش: آمادگی خاصی احتیاج ندارد.

اوره (Urea) ماده‌ای است که در کبد از شکستن و متابولیزه شدن پروتئین تولید می‌شود. بعد از شکستن پروتئین، آمونیاک تولید می‌شود که این ماده به ترکیبی که سمیت کمتری دارد (Urea) تبدیل می‌شود. نیتروژن ترکیبی است که هم در آمونیاک و هم در اوره وجود دارد. ن

یتروژن اوره توسط فرآیندی از آن جدا می‌شود و اوره جهت دفع به کلیه می‌رود. در واقع در این آزمایش به طور غیر مستقیم اوره خون اندازه‌گیری می‌شود. اغلب بیماری‌هایی که روی کبد و کلیه تأثیر می‌گذارند بصورت بالقوه روی میزان اوره خون نیز اثر می‌گذارند. اگر به علت فعالیت کبد، میزان اوره در خون بالا رود ولی میزان دفع آن از کلیه کم شود، غلظت اوره خون بالا می‌رود،

در بعضی از بیماری‌های کبدی به علت پایین آمدن فعل و انفعالات کبد میزان اوره خون پایین می‌آید. این آزمایش معمولا با آزمایش Creatinine خون درخواست می‌گردد. بعضی از علائم نقص عملکرد کلیه خستگی، بی‌اشت‌هایی، بی‌خوابی، عدم تمرکز، چشمان پف کرده، سوزش ادرار و کاهش حجم ادرار می‌باشند.

افزایش میزان BUN خون بیانگر مقدمات اختلال عملکردی کلیه می‌باشد که منجر به بیماری‌های کلیه حاد یا مزمن می‌شود. زمانی که حجم زیادی از پروتئین در کبد شکسته شود نیز BUN در خون بالا می‌رود (رژیم‌های غذایی با حجم پروتئین بالا).

طی بارداری هم افزایش اوره و هم کاهش اوره خون می‌تواند مشاهده شود. با افزایش سن سطح BUN خون نیز افزایش می‌یابد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.