آیا پلانی پوس، یک پستاندار است یا پرنده؟

0

مشکل است موجودی عجیب‌تر از «duckbill» با پلاتیپوس، در سراسر دنیا پیدا کرد. احتمال اینکه بتوانید زندگی این حیوان را ببینید، هرگز وجود ندارد زیرا این حیوان در قفس خواهد مرد. چه چیزی این حیوان را موجودی عجیب ساخته است؟ زیرا که پلاتیپوس شبیه ماهی، ماکیان و لاکپشت است، در حالیکه هیچکدام از این‌ها نیست. این یک حیوان بینابینی است که در اثر تکامل بوجود آمده. پستانداران به نوزاد خود شیر می‌دهند و پلاتیپوس هم این کار را می‌کند، لاکپشت‌ها و پرندگان تخم می‌گذارند و پلاتی پوس این کار را می‌کند. درجه حرارت بدن لاکپشت با تغییر درجه حرارت محیط تغییر می‌کند و این نیز در مورد پلاتی پوس صادق است. در واقع پلاتی‌پوس یک پستاندار است، یکی از دو پستانداری که تخم می‌گذارد «پستاندار دیگری که تخم می‌گذارد مورچه خوار است».

پلاتی پوس پاهای تنیده داشته و بجای دهان منقاری شبیه اردک دارد. پلاتی پوس مانند یک ماهی در آب شنا می‌کند. این حیوان در قسمت شرقی استرالیا و در تاسمانیا زندگی می‌کند. طول پلاتی پوس نر در حدود ۵۳ سانتیمتر و طول ماده آن حدود ۵ سانتیمتر است. بدن این جانور با خز پوشیده شده که زیر موهای بلند و زیر قرار گرفته است. این حیوان دمی دارد که شبیه دم سگ‌های آبی می‌باشد.

اگر چه بنظر می‌آید که گوش ندارد، اما با گوش‌های درونی می‌شنود.

او در زیر آب قادر به نفس کشیدن نیست، بنابراین در هنگام شنا کردن باید منقار خود را در هوا نگه دارد. اما از آنجا که سوراخ‌های بینی در فاصله  از نوک منقار قرار گرفته‌اند، فقط انتهای منقار را بیرون از آب نگه می‌دارد. بر روی پاشنه هر پای پشتی جانور نر، یک عضو شاخی شکل وجود دارد که با غدد سمی در ارتباط است. این حیوان عجیب خانه خود را در سوراخ‌های زیر زمینی سواحل استخرها و رودخانه‌های عمیق می‌سازد.

پلاتی پوس‌ها، بیشتر اوقات روز را در لانه می‌مانند و فقط شب‌ها برای غذا خوردن به داخل آب می‌آیند. آن‌ها حشرات، کرم‌های داخل آب و نرمتان را می‌خورند.

این جانور بمنظور ساخت لانه، سوراخ مخصوصی را می‌سازد که آنرا با برگ، علف و نی می‌پوشاند. حیوان ماده تخم‌های خود را در لانه می‌گذارد و بر روی تخم‌ها می‌خوابد.

نوزادان تازه متولد شده، کور و ناتوانند و برای مدتی در لانه باقی می‌مانند و از شیر مادر تغذیه می‌کنند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.