اتمسفر یا جو زمین چیست؟

0

هنگامی که درباره تلاش بشر برای اکتشاف ماه و دیگر سیارات مطالعه می‌کنیم، غالباً به موضوع اتمسفر برمی خوریم! آیا دیگر سیارات نیز طبق نظر دانشمندان، دارای اتمسفرند؟ در هیچ سیاره یا ستاره دیگری، اتمسفری مانند زمین، وجود ندارد. اتمسفر چیست؟ می‌توانیم تصور کنیم که اتمسفر اقیانوسی از هواست که زمین را احاطه کرده و صدها مایل وسعت دارد. این اقیانوس هوا در همه‌جا یکسان است. به‌طور کلی جو یا اتمسفر، ترکیبی از گازهاست که همواره به نسبت یکسان وجود دارند. در حدود ۷۸% آن نیتروژن و ۲۱% آن اکسیژن و %۱ باقی‌مانده شامل گازهای نادر است. که شامل آرگون، نئون، هلیوم، کریپتون و گزون می‌باشد.

هوایی که چون پوششی زمین را در برگرفته تا ارتفاع ۱۸ مایلی همین ترکیب شیمیایی را داراست. حتی این ترکیب ممکن است تا ارتفاع ۴۴ مایلی ادامه یابد. هنگامی که به اتمسفر می‌رسید، در انتهای لایه‌ای هستید که تروپوسفر نامیده می‌شود. در ارتفاع ۱۸ تا ۳۱ مایلی سطح زمین، لایه‌ای از هوای گرم وجود دارد که احتمالاً دمای آن °C 42 است. این گرما در نتیجه جذب گرمای خورشید توسط لایه ازن ایجاد می‌شود. ازن شکل خاصی از اکسیژن است که در یک مولکول آن بجای ترکیب ۲ اتم اکسیژن، ۳ اتم با هم ترکیب می‌شوند. لایه داغ ازن سودمند است و ما را در برابر اثرات زیان بار ناشی از اشعه ماوراء بنفش نور خورشید حفاظت می‌کند.

در ترتیب لایه‌های جو زمین، لایه بالاتر یونوسفر نامیده می‌شود. گستردگی آن در حدود ۴۴ تا ۳۱۰ مایل بالای زمین است و شامل ذراتی است که توسط خورشید، دارای بار الکتریکی شده‌اند. مولکول‌ها در هوا، پیوسته در حال جنبشند. اتمسفر فقط زمانی می‌تواند پایدار باشد که مولکول‌ها با یکدیگر برخورد داشته باشند، چون در این‌صورت نمی‌توانند از یکدیگر دور شوند. اما هر چه بالاتر رویم، هوا رقیق تر شده و احتمال اینکه یک مولکول با مولکول بالاتر، برخورد کند کمتر می‌باشد. بنابراین مولکول‌ها به فضای خارج پرتاب می‌شوند و اتمسفر رقیق تر شده و امکان وجود آن کمتر است. فضایی وجود دارد که اگزوسفر نامیده می‌شود، در آن‌ها مولکول‌های خارج شده از اتمسفر آزادانه حرکت می‌کنند، این فضا از ارتفاع ۴۰۰ مایلی شروع و تا ارتفاع ۱۵۰۰ مایلی گسترش می‌یابد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.